Sven-Peter Sörensson

9 min

Sluta förföljelsen av funktionsnedsatta NU !!!

Från början så fick vi en ersättning som skulle motsvara 80 % av en förmodad lön. . Men i dag har vi 64 % av en förmodad lön före skatt. De som aldrig har jobbat har 8 900 kr per månad i sjukersättning före skatt. Med ett skatteavdrag enl skattetabell 33 med 2 073, vilket är 824 kr mer än den som kan arbeta betalar i skatt, så har den funktionsnedsatte 6 827 kr i månaden att leva på. Det motsvarar knappas en levnadsstandard på 64 % av den som inte jobbar än mindre 80 % här utöver får de som har behov av hjSven-Peter Sörensson

9 min

Sluta förföljelsen av funktionsnedsatta NU !!!

Från början så fick vi en ersättning som skulle motsvara 80 % av en förmodad lön. . Men i dag har vi 64 % av en förmodad lön före skatt. De som aldrig har jobbat har 8 900 kr per månad i sjukersättning före skatt. Med ett skatteavdrag enl skattetabell 33 med 2 073, vilket är 824 kr mer än den som kan arbeta betalar i skatt, så har den funktionsnedsatte 6 827 kr i månaden att leva på. Det motsvarar knappas en levnadsstandard på 64 % av den som inte jobbar än mindre 80 % här utöver får de som har behov av hjälp i hemmet betala olika avgifter för denna. Och avgifter för livsviktiga behandlingar bla C-papp ( andningsmaskin för att kunna sova utan att få långa andningsuppehåll) som inte täcks av högkostnadsskyddet. Tittar vi på bostadstillägget så medan medelhyran har gått från 4 178 till 5 444 kr mellan åren 2004 till 2014 har taket legat på ca 5 000 kr hela tiden Det mest allvarliga i detta är att om pensionerna eller sjukersättningen går upp så får inte de som har ersättningen ut någon höjning i plånboken eftersom försäkringskassan automatisk sänker bostadstillägget.

För de flesta politiker är det politik med olika bidrag och system som ställs mot varandra där man försöker få få en helhet. Det förstår och respekterar jag

Folkhemmet för personer med funktionsnedsättningar var de stora institutionerna . När jag var liten fick jag ibland höra att jag skulle vara glad att jag fick bo hemma. På 1970 och 1980 talet så skulle vi ut det kom lönebidrag och arbetsbiträde. Personlig assistent kom på 1990 talet . Ja personer med funktionsnedsättningar skulle integreras i samhället. Vår levnadsstandard var det självklart att den skulle upp.

I dag så är integration av personer med funktionsnedsättningar något som ses allt för mycket som en kostnad. Vi ska bara rätt till ett toalettbesök om dagen Om man kan äta maten på tallriken ses det som tillräckligt Att man inte har kognitiv förmåga att komma ihåg att ta fram den eller riskerar att kvävas av den t f a epilepsi räknas inte som grundläggande behov. Att en person som inte kan gå får Handikapparkeringstillstånd går fortfarande med kan personen gå men inte har några armar så får han inte parkeringstillstånd trots att han inte klara av en mobiltelefon eller en parkeringsautomat eller inte kan bära sin mat till bilen. För att han kan ju gå.

Vi har i dag konsulter som reser runt i Sverige och håller föreläsningar i hur man ska gå runt LSS lagstiftningen och så smidigt som möjligt förtrycka personer med behov av stöd. ( sök på Kommunlex och Jonas Reinholdsson)

När man nu ska utreda LSS så bemöts funktionshinderrörelsen med tystnad när de undrar om sin medverkan i en sådan utredning. Finns det verkligen en vilja att utreda LSS med syftet att tillse personer med funktionsnedsättningar delaktighet och fullgod livskvalitet eller är syftet endast att göra Domstolarnas lagtrots genom tolka en rättighetslag som en S O L lag laglig? Hade man utrett vapenlagen utan att jägarförbundet varit med eller nya trafiklagar utan att NTF finns med som samverkansparter.

I socialförsäkringsutredningens direktiv finns att ” utreda en harmonisering av ersättningsnivåerna i Sjuk och arbetslöshets försäkringarna och försörjningsstödet” Ska det tolkas som att vi som har sjukersättning tillsvidare ska ha existensminimum i levnadsstandard ? Ja där är vi ju redan nu för stora grupper.

I somras när man skulle fastställa Prisbasbeloppet som bland annat ligger till grund för garantibeloppet i sjukersättningen så sänkte man det trots att hyrorna skenar och maten blir dyrare. Det var räntorna och priset på drivmedel som höll ner kostnadsutvecklingen Förlåt mig men hur många av de som har garantibeloppet i sjukersättningen har räntekostnader eller råd att ha bil.

Nu ska man lägga förslag på hur man kan sänka handikappersättningen .

Jag kan hålla på här ett bra tag och påpeka på punkt efter punk hur samhället blir tuffare och omständigheterna för personer med funktionsnedsättningar blir tuffare.

Var och en blir dom här frågorna små politiska frågor i synnerhet för politiker som inte påverkas personligen av dom och vi som försöker påverka för dessa grupper antingen tystade eller upptagna av större politiska frågor eller jobbiga personer.

Jag är frustrerad och rädd därför att jag vet att redan i dag tar personer livet av sig pga av att de inte orkar bråka mot myndigheter (sök på försäkringskasse utlöst depression) Jag vet också att personer som riskerar att bli hemlösa har 4 gånger högre risk att ta sina liv. Är det det samhället vill ?

Sluta förföljelsen av personer med funktionsnedsättning !!!!!

älp i hemmet betala olika avgifter för denna. Och avgifter för livsviktiga behandlingar bla C-papp ( andningsmaskin för att kunna sova utan att få långa andningsuppehåll) som inte täcks av högkostnadsskyddet. Tittar vi på bostadstillägget så medan medelhyran har gått från 4 178 till 5 444 kr mellan åren 2004 till 2014 har taket legat på ca 5 000 kr hela tiden Det mest allvarliga i detta är att om pensionerna eller sjukersättningen går upp så får inte de som har ersättningen ut någon höjning i plånboken eftersom försäkringskassan automatisk sänker bostadstillägget.

För de flesta politiker är det politik med olika bidrag och system som ställs mot varandra där man försöker få få en helhet. Det förstår och respekterar jag

Folkhemmet för personer med funktionsnedsättningar var de stora institutionerna . När jag var liten fick jag ibland höra att jag skulle vara glad att jag fick bo hemma. På 1970 och 1980 talet så skulle vi ut det kom lönebidrag och arbetsbiträde. Personlig assistent kom på 1990 talet . Ja personer med funktionsnedsättningar skulle integreras i samhället. Vår levnadsstandard var det självklart att den skulle upp.

I dag så är integration av personer med funktionsnedsättningar något som ses allt för mycket som en kostnad. Vi ska bara rätt till ett toalettbesök om dagen Om man kan äta maten på tallriken ses det som tillräckligt Att man inte har kognitiv förmåga att komma ihåg att ta fram den eller riskerar att kvävas av den t f a epilepsi räknas inte som grundläggande behov. Att en person som inte kan gå får Handikapparkeringstillstånd går fortfarande med kan personen gå men inte har några armar så får han inte parkeringstillstånd trots att han inte klara av en mobiltelefon eller en parkeringsautomat eller inte kan bära sin mat till bilen. För att han kan ju gå.

Vi har i dag konsulter som reser runt i Sverige och håller föreläsningar i hur man ska gå runt LSS lagstiftningen och så smidigt som möjligt förtrycka personer med behov av stöd. ( sök på Kommunlex och Jonas Reinholdsson)

När man nu ska utreda LSS så bemöts funktionshinderrörelsen med tystnad när de undrar om sin medverkan i en sådan utredning. Finns det verkligen en vilja att utreda LSS med syftet att tillse personer med funktionsnedsättningar delaktighet och fullgod livskvalitet eller är syftet endast att göra Domstolarnas lagtrots genom tolka en rättighetslag som en S O L lag laglig? Hade man utrett vapenlagen utan att jägarförbundet varit med eller nya trafiklagar utan att NTF finns med som samverkansparter.

I socialförsäkringsutredningens direktiv finns att ” utreda en harmonisering av ersättningsnivåerna i Sjuk och arbetslöshets försäkringarna och försörjningsstödet” Ska det tolkas som att vi som har sjukersättning tillsvidare ska ha existensminimum i levnadsstandard ? Ja där är vi ju redan nu för stora grupper.

I somras när man skulle fastställa Prisbasbeloppet som bland annat ligger till grund för garantibeloppet i sjukersättningen så sänkte man det trots att hyrorna skenar och maten blir dyrare. Det var räntorna och priset på drivmedel som höll ner kostnadsutvecklingen Förlåt mig men hur många av de som har garantibeloppet i sjukersättningen har räntekostnader eller råd att ha bil.

Nu ska man lägga förslag på hur man kan sänka handikappersättningen .

Jag kan hålla på här ett bra tag och påpeka på punkt efter punk hur samhället blir tuffare och omständigheterna för personer med funktionsnedsättningar blir tuffare.

Var och en blir dom här frågorna små politiska frågor i synnerhet för politiker som inte påverkas personligen av dom och vi som försöker påverka för dessa grupper antingen tystade eller upptagna av större politiska frågor eller jobbiga personer.

Jag är frustrerad och rädd därför att jag vet att redan i dag tar personer livet av sig pga av att de inte orkar bråka mot myndigheter (sök på försäkringskasse utlöst depression) Jag vet också att personer som riskerar att bli hemlösa har 4 gånger högre risk att ta sina liv. Är det det samhället vill ?

Sluta förföljelsen av personer med funktionsnedsättning !!!!!

 

%d bloggare gillar detta: