Den stora skandalen Mall of Scandinavia

 

Var i dag i solna för att besöka det moderna nya köpcentret Mall of Scandinavia

Men till min fasa så upptäcker jag att det är helt omöjligt för mig som har en permobil med vårdarstyrning att det inte finns en enda hiss i hela köpcentret som jagg kommer in i vilket gör att jag utestängs från dom flesta affärerna eftersom köpcentrat har tre våningar och jag kan inte förflytta mig mellan våningsplanen på grund av att samtliga hisssar är för små för mig och min permobil

Min permobil kräver minst 185 centimeters längd på hisskorgen

Var var solna kommun och deras tillsynsansvar

 

Vi har en lag som mycket klart säger att alla platser dit allmänheten äger tilltäde skal vara anpassade även för funktionsnedsatta

Vi har även en konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller sedan 2009-01-14 som även den säger attt det skall vara tillgängligt

 

 

 

 

Artikel 9 Tillgänglighet

 

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla

 

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: