Ledsagarhjälp är inte nödvändigt för icke seende

 

Ledsagarhjälpen är inte nödvändig utan är endast  ett sätt att sätta guldkant på tillvaron enligt allt flera politiker och tjänstemän inom den kommunala verksamheten och dena skrämmande människosyn har även spridit sig till rättsystemetoch har fått den följden att allt flera hamna i total social isoleringg

Att man måste få ledsagahjälp  för att kuna komma ut från sin bostad på ett säkert sätt när man inte ens ser sin omgivning saknar fullständigt betydelse enliggt dagens förda politik och det måste bli en förändring på detta med det snaraste

Att vi icke seende inte får tillhöra LSS lagens personkrets  är mycket märkligt i och med att det redan i förarbetena  sades att det var en av målgrupperna för insattsen ledsagarservice

Nu skall man ju åter tillsätta en utredning som skall se över våra möjligheter till ett fungerande liv men denna utredning skall inte sättas i gång förrän 2016 och skall vara klar först 2018 vilket inebär att i praktiken så kommer det inget förslag eller lagändrig förrän tidigast 2019 och i kraftträdande kan inte ske förr en tidigast 2020

Att inte ge oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av och i den omfattning som vi själva anser är oss behöva är en mycket dyr lösning för hela samhällsekonomin  eftersom vi kommer att må allt sämre i vår sociala isolering och därmed  så kommer sjukvårdskostnaderna att öka och även så kommer vi att behöva ännu mera hemtjänstinsatser för faktumn är att blirman socialt isolerad så kommer krämporna mycket fortare

Så frågan är hur många liv skall krossas inan ni inser attt ni har fel när ni enbart ser ledsagarhjälp för oss icke seende som endast en hjälp för att få en guldkant på tillvaron och inte som en nödvändighet för att kunna leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap så som våra lagar föreskriver att vi har rätt till

Att ni begår brott mot konventionen om våra mänskliga rättigheter ser vi extra allvarligt på för det visar klart på att ni inte anser oss vara lika mycket värda som  ni själva är

 

%d bloggare gillar detta: