Sveriges arkitekter gillar inte mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

 

Trots att vi har en konvention omänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller i Sverige sedan 2009-01-14 där det i artikel 9 framgår klart och tydligt att allt sombyggs  skall vara fullt tillgängligt för personer med en funktionsnedsättning så ritar man varje  dag i stora hinder för just gruppen funktionsnedsatta  och ställer dessa utanför samhällsgemenskapen

Arkitekterna anser med sitt handlande att funktionsnedsatta med rörelsehinder skall sita inne på en instution möjligen eller någon annan undangömd plats där man inte behöver ta hänsyn till oss

Att man i dagsläget ritar flerfamiljshus i endast två våningar utan hiss är en mycket märklig handling och det visar på ett förakt för oss som är rullstolsburna eller har stora gångsvårigheter för i och med sitt handlande så säger man att vi skall inte tro att vi skall kunna ha eett fungerande socialt liv där vi kan bo eller hälsa på vänner i andra planet det  är förbehållet för endas fult friska utan några som helst gångsvårigheter men vad man inte heller tänker på är att ambulancesjukvården riskerar stora personskador om dom skall bära ner personer från andra våningen i branta trappor  med både snö och i Man anser alltså att det är inte så noga med dem heller dom kan offras  även dom det finns ju alltid nya man kan ta till

Arkitekterna kan inte heller bygga en fungerande handikapptoalett så att även personer med permobiler med vårdarstyrning kan komma in och man placerar tvättställena så att  man inte kan nyttja dessa heller  det vore på sin plats att arkitekterna ser sig om och lär sig leva i verkligheten

När man ritar flerfamiljshus i flera än två våningar så ritar man in alldeles för små hisskorgar för att vi och ambulancesjukvården skall kunna nyttja dessa vi kräver nämligen större mått än dom minimikraven som boverket av någon konstig anledning anser skall  räcka men även dom lever inte i verkligheten

Vi och ambulancesjukvården vill gärna även vi ha full tillgång till samtliga lägenheter

Så nu är det verkligen dags att även ni arkitekter vaknar upp och ser hur verkligheten verkligen ser ut för oss medolika funktionsnedsättningar och ser till att leva upp till konventionen om mänskliga

Även sveriges politiker måste vakna upp och våga ställa krav på tillgängligheheten för oss med en funktionsnedsättning

 

Artikel 9 Tillgänglighet

 

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

 

 

 

%d bloggare gillar detta: