Bo klok företaget som satsar på att bygga otillgängligt

 

Bo klok är ett byggföretag som satsar stor på att utestänge funktionsnedsatta och då särskilt personer som är rullstolsburna genom att man i princip bara bygger tvåvåningshus för att undslippa hisskravet som finns för hus över två våningar

Man väljer på dettta sättet mycket medvetet att utestänga oss som är helt beroende av förflyttningshjälpmedel från att både flytta in och bo och samtidigt förhindrar man oss från attt kunna besöka personer som bor i dessa hus

Att konceptet bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer verkar man inte bry sig om villket visar på en mycket konstig inställning till oss med rörelsehinder men faktum är att i princip samtliga människor någon gång under livet får problem med att förflytta sig

 

Så här står det i konventionen omtillgänglighet

 

Artikel 9 Tillgänglighet

 

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla

 

  1. byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser,

 

 

%d bloggare gillar detta: