Din personliga assistans kan dras in retroaktivt

 

Om du har assistansersättning via försäkringskassan för din personliga assistans så kan försäkringskassan numera dra in denna ersättning retroaktivt flera år bakot och kräva dig på flera miljoner som du redan har betalat ut i löner till dina personliga assistenter

Du kan alltså helt plötsligt bli skyldig försäkringskassan flera miljoner det har försäkringskassan och förvaltningsrätten i Västra Götaland kommit fram till

En som har råkat ut för detta är Rolf Johnny Ringdal som bor i Varnum

 

 

 

Rolf JohnnyRingdal lider av primär progressiv MS                och har haft personlig assistans i flera år men nu har försäkringskassan i västra götaland dragit in hans personliga assistans retroaktivt frå och med april 2013 och har fått en faktura på 2.544.866 kr

För att ha råd med advokat så har han varit tvungen att toppbelåna sin fastighet                men fakturan från försäkringskassan kommer han aldrig att ha råd att betala

Så här skriver Rolf Johnny själv

” Advokaten säger att det finns inget stöd i lagen för detta utan att det är rent olagligt, om jag hade varit skyldig att betala så borde det vara en sak för polisen. Sakens frågetecken är då att jag har fått assistans helt rätt säger försäkringskassan, men att dom nu har ändrat sig och det gäller retroaktivt trots att deras medicinska rådgivare och läkare säger att jag har haft rätt till assistans, men försäkringskassan handläggare tycker inte att jag har behövt det…”

Rolf Johnny skriver det här

” Primär Progressiv Ms och det är bara ett skov fram till graven.. Specialisten på Sahlgrenska förklarade att de inte kan påverka eller göra mer, jag är flyttat från vanlig sjukvård till palativ vård ( dom ska ta hand om mina smärtor så gott det går tills jag…. Somnar in, ”

 

Inte nog med att Rolf Johnny är mycket dålig även hans fru är mycket                                     dålig efter en olycka på väg till sitt arbete

Hon är så pass dålig att hon är nästan helt sängliggande och försäkringskassan har även i detta ärende handlat helt fel och hon är numera utförsäkrad från försäkringskassan trots att dett finns flera intyg på att hon är helt arbetsoförmögen

Den behandlig makarna Ringdal utsätts för av försäkringskassan är inget annat än psykisk tortyr och grym och omänskllig behandling vilket är ett brott mot europakonventionen om mänskliga rättigheter artikel 3 som sverige som medlem av EU är förbunden att efterleva men som vanligt så struntar försäkringskassan och förvaltningsrätterna i detta

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.

 

Så här står det i sveriges grundlag

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

 

Den behandling försäkringskassan utsätter funktionsnedsatta för måste få ett slut så att även denna grupp får möjligheter att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som det står i lagarna och dom konventioner som sverige har förbundit sig att efterleva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: