Allt flera funktionsnedsatta kommer att tvångsförflyttas

 

Allt flera kommuner flaggar för att man måste spara mycket stora belopp inom äldreomsorgen och detta betyder att det i framtiden kommer att bli allt svårare att få kommunal hemtjänst som ligger under kommunernas äldreomsorg

Många kommuner flaggar samtidigt för att dom som har mycket stora hjälpbehov kommer att tvångsförflyttas in på olika former av instituionsboende i framtiden  detta kommer givetvis även att drabba  även yngre funktionsnedsatta med stora hjälpbehov att flytta in på instutionerna eftersom man inte längre vill bevilja personlig assistans

Besparingarna kommer givetvis att drabba  även ledsagarhjälpen som kommunerna är ansvariga för eftersom  man även där inte vill bevilja ledsagarhjälp via LSS lagen

Man håller alltså på med att göra en helt ny inriktning på hela  äldre och funktionshinderomsorgen genom att ta flera steg tillbaka i utvecklingen  när instutionsboende var det allena rådande

Man går helt enkelt  helt emot den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som både EU och Sverige har ratificerat och förbundit sig att efterleva fullt ut

Kommunerna anser genom sitt agerande att mänskliga rättigheter är inget som man behöver ta någon som helst hänsyn till vilket är en mycket skrämmande utveckling

Skall vi verkligen finna oss i kommunernas agerande och låta oss  få leva ett icke fungerande socialt liv som vi faktiskt har rätt till eller skall vi tillsammans resa oss upp i en gemensam och kraftfull protest och säga från att nu är det nog och kräva våra mänskliga rättigheter så att vi verkligen får leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

 

 

%d bloggare gillar detta: