Människor med funktionshinder

 

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

Ovanstående text är kopierat direkt från socialtjänstlagen men hur är det med efterlevnaden av denna § igentligen

Vi kan lugnt konstatera att efterlevnaden är under all kritik eftersom kommunen sätter upp en massa begränsningsregler som förhindra funktionsnedsatta med stora hjälpbehov dennes möjligheter för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Begränsningsreglerna har inget annat syfte än att just förhindra funktionsnedsatta med stora behov av praktisk hjälp på grund av sin funktionsnedsättning från att kunna vara fullt delaktiga i samhällsgemenskapen

Genom sina begränsningsregler så försätter man många funktionsnedsatta i ren husarest trots att dom inte har begått några som helst lagbrott

Frågan vi ställer oss är varför vill inte kommunens socialnämnd och kommunens fullmäktige att funktionsnedsatta skall få möjlighet att kunna vara fullt delaktiga i samhällsgemenskapen såsom lagen föreskriver att vi har rätt till

Är det viktigare att vara lagbrytare än att ge kommuninvånarna med en funktionsnedsättning sina lagliga och demokratiska rättigheter

 

Vi kräver nu att få ett ärligt svar från kommunens socialnämnd och från kommunens fullmäktige på varför kommuninvånare med en funktionsnedsättning skall behöva leva ett sämre socialt liv än vad lagen och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta föreskriver att vi har rätt till

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: