Åldersföraktet breder ut sig och det är dom äldre med funktionsnedsättning som drabbas

 

Vi som har passerat pensionsåldern och har en funktionsnedsättning saknar i dagens samhälle alla möjligheter att kunna få leva ett värdigt livtrots att socialstyrelsen har tagit fram en nationell värdighetsgaranti som lyder

Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Trots denna värdegrund så förnekas man som äldre funktionsnedsatt att just få leva ett själbeestämt liv eftersom man inte får den nödvändiga hjälpen man har behov av man får inte ens lämna sin bostad i den omfattning man själv vill utan det bestäms av en kommunal handläggare och dennes högst personliga inställning till hur ofta denne tycker att man skall få lämna bostaden

Man får som äldre funktionsnedsatt inte ens bestämma över vilken mat man själv vill äta utan man tvingas till att äta den mat som levereras i form av matlåder som lagas till i ett storkök

Och om man inte vill ha denna mat så tvingas man att svälta eftersom man inte heller får hjälp att själv komma till mataffären för att inhandla den mat man själv vill ha och man får inte heller hjälp att laga till den mat man själv inhandlar

Har man behov av hjälp för att kunna komma till toaletten så får man inte uträtta sina behov när det trycker på utan man tvingas till att bära blöjor och där uträtta sina behov och man kan bli sittande ji sin egen avföring i timmar vilket i slutändan skapar sjukdomar och man kan komma att bli ett vårdpaket enbart för att man inte får kommatill toaletten när behovet föreligger

Så att påstå att man har ett självbestämmande är inget annnatän ett hån mot oss äldre

 

Kommunerna måste sluta upp med si fientliga funktionshinderpolitik för det drabbar alla som har behov av hjälp på grund av sin funktionsnedsättning oavsett ålder

 

%d bloggare gillar detta: