Varför är pensionärsrörelsen så tyst om inlåsningen

 

Varför är pensionärsrörelsen så tyst om alla tusentals pensionärerna som har en funktionsnedsättning som gör att man måste få hjälp av en annan person för att komma ut från sin bostad

Pensionärsrörelsen är alldeles för tysta i denna mycket viktiga fråga och dom bidrar själva till en social isolering av pensionärerna i och med deras reseverksamhet som inte anpassas för dom funktionsnedsatta med större behov av praktisk hjälp på grund av sin funktionsnedsättning man kanske är rullstolsburen eller har andra gångsvårigheter

Alldeles för många pensionärer sitter isolerade i sina bostäder utan möjlighet till ett aktivt socialt liv och så skall det inte behöva vara i dagenssverige

Enlig konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har både undertecknat och ratificerat så har man rätt att få den nödvändiga hjälpen man har behov av så att man kan leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap trots sin funktionsnedsättning

Och vi måste alla hjälpas åt så att detta förverkligas även i praktiken och inte bara på pappret

 

%d bloggare gillar detta: