Återigen så säger DO att dom inte bryr sig om oss som diskriminerar oss och att vi själva skall driva våra mål om vi vill få leva ett liv i full samhällsgemenskap precis som både lagar och konventionen säger att vi har rätt till

 

Storstockholms lokaltrafik diskriminerar  oss som har permobiler med vårdarstyrning

 

Jag har en permobil som i sig själv har en vikt på 200 kilo och sedan tillkommer dåpersonviken för två personer vilket gör att jag och alla andra som har denna typ av stol med vårdarstyrning är helt utestängda från den allmänna kolektivtrafiken eftersom hela deras trafiknät har en max vikt på totalt 300 kilo för personer med rullstol och vi kommer upp i en vikt på 400 kilo för oss med vårdarstyrning

Dessutom är dom allra fleesta hisskorgarna för små om man har en stol med vårdarstyrning

 

Vi har trots en lag sedan 1979 om anpassad kollektivtrafik som mycket klart säger att dom allmänna färdmedlen skall vara anpassade för personer med en funktionsnedsättning

Vi  kommer i och med detta att för all framtid vara utestängda från dom allmänna färdmedlen inom storstockholms trafiknät och kommer aldrig att kunna åka tillsammans med våra vänner  om vi vill komma ut på olika evenemang tillsammans

 

Här har vi DO svarret som är väntat

Dom svarade via vanlig post trots att jag begärde svar via epost eftersom jag inte kan läsa vanlig post på grund av att jag inte ser så även DO diskriminerar mig som blind

Beslut
Diskrimineringsombudsmannen (DO) avslutar ditt ärende.
Ärendet
Du har anmält att du har blivit diskriminerad av Storstockhohns lokaitrafik på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.
Skäl för beslutet
DO arbetar på olika sätt för att motverka diskriminering. Vi kan utreda och driva ett ärende till domstol, men vi har också andra möjligheter.
De ärenden som DO beslutar att utreda är ärenden som vi bedömer kan ge störst effekt för att påverka utvecklingen framåt mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering.
Efter att ha gått igenom uppgifterna i din anmälan har DO beslutat att inte starta en utredning, utan vi avslutar ditt ärende. Vi har inte tagit ställning till om du har blivit diskriminerad.
Din anmälan — och den kunskap vi fatt genom den — är viktig för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering.
Beslut i detta ärende har fattats av Carl Lind.
Detta beslut går inte att överklaga. Om du själv vill driva ditt ärende kan du väcka talan i tingsrätt.
Carl Lind
Jurist
Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-12020 700 Organisationsnummer 202100-6073
103 59 Stockholm Webb www.do.se Fax 08-120 20 800 Besök Torsgatan 11, Stockholm

1

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: