Saklighet och opartiskhet samt icke diskriminering skall alltid råda i beslut som berör funktionsnedsattas behov av olika insatser

 

Att det skall vara saklighet, opartiskhet samt icke diskriminering när man fattar beslut omolika stödinsatser för funktionsnedsatta råder det absolut inga tvivel om eftersom det är inskrivit i lagen

Men man måste verkligen fråga sig hur det verkligen ser ut i praktiken när man läser om hur man fattar beslut om olika insatser där framkommer det med all tydlighet att besluten inte är fattade på sakligaoch opartiska grunder samt icke diskriminering

Man blir mörkrädd när man ser hur inlämnade intyg som har behandlats av specialister behandlas och som man fullständigt avfärdar trots att man som biståndsbedömmare saknar den kompetens som fodras för att verkligen kunna avgöra om dom är relevanta för utgången i besluten

I alla beslut saknas det mest viktiga och det är en konsekvensutredning som verkligen belyser vad som sker för den enskilde individen när man har fattat besluten

Har man ingen konsekvensutredning så kan man inte fatta rätt beslut som byggerpå lagen om att funktionsnedsatta har rätt att få den hjälp och stöd man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Vi kräver därför att man omedelbart inför att det alltid skall finnas en konsekvensutredning som bifogas besluten så att man kan se vad konsekvensen blir för den som får beslutet om antingen avslag eller bifall

Det är mycket viktigt för rättsäkerheten att det finns en fullständig konsekvensutredning om man skall kunna kallas för en rättstat

%d bloggare gillar detta: