Vi är i dagslägeten utrotningshotat del av befolkningen det visar alla försänringar av den sociala omsorgen på
Man försöker i dag från  våra makthavare begränsa oss på alla sätt dom kan komma på genom att man hela tiden försämrar våra möjligheter till ett fullvärdigt liv  genom att hela tiden begränsa den tid vi ska ha ha rätt till assistans av andra personer  embart på grund av att vi råkar ha ett funktionshinder  som gör att vi är helt beroende av andra människor för att vi ska kunna funggera .
Genom att hela tiden försämra den sociala servicen för oss så hotas vår existens vi har alltså inget som helst existensberättigandeenligt våra makthavare .
Det måste helt enkelt bli ett slut på den jakt som nu pågår på oss som har behov av assistans av andra personer för att  vi ska kunna få leva ett värdigt liv utifrån våra egna förutsättningar  och på våra egna  villkor
Vi måste få ett betydligt mera människovärdigt samhälle där vi alla bryr oss om varandra  betydligt  mera äbn vad vi gör i dag
Det är inte värddigt ett land som sverige som påstår sig värna dom svagaste i samhället att ha en sådan inhuman   sjukvård och social omsorg  som det finns i dagsläget för oss som är beroende av andra personer  för att kunna få existera överhuvudtaget  på ett värdigt sätt

%d bloggare gillar detta: