Leva som andra utan en funktionsnedsättningg blir allt svårare

 

Det blir allt svårare att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning i sverige  för det sätts upp en massa begränsningar i form av olika avgifter för dom olika insatserna

För insatsen ledsagarservice så är kostnaderna väldigt olika i hela landet allt från gratis till 400 kronor per timme och är man blind och har stora behov av ledsagarservice så kan det bli helt avgörande om man kan komma ut från sin lägenhet eller om man blir satt i husarest bara för att man inte har råd med avgifterna

Vi har också helt olika förutsättningar för olika gånghjälpmedel på vissa håll så är det helt gratis eller så tar man ut olika avgifter i varierande storlek sedan finns det ställen där man helt får bekosta  sina gånghjälpmedel allt från käppar och kryckor till elrullstolar  och dess utom får betala för alla former av service

Vi har detsamma med olika andra  hjälpmedel på vissa håll i landet så får synskadade låna både dator och olika hjälpprogram men på andra håll så får man själv bekosta sin dator men man får hjälpprogrammen gratis samma sak med  talboksläsare på vissa håll så får man själv införskaffa desssa medan dom är gratis på andra håll

Sedan kommer vi in på andra former av hjälp såsom assistans  hemhjälp och andra personliga insatser även här skilljer det stort för om man tillhör LSS lagen så är det kostnadsfritt medan insatser via socialtjänstlagen så kostar det helt olika runt om i landet helt beroende på vilken kommun man bor i

 

Så att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning beror helt på vart man bor eller vilken handläggare man får och storleken på en plånbok

 

%d bloggare gillar detta: