318 veckor har vi nu väntat på att bli fullvärdiga medborgare i Sverige

318 veckor har nu förflutit sedan konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta började att gälla i Sverige

Varför skall det vara så svårtatt se till att denna konvention verkligen efterlevs fullt ut så att även vi som lever med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare och få leva ett liv utan begränsningar uppställda av personer som inte har en aning om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning som gör en helt beroende av medmänniskors välvilja för att kunna fungera i livets olika skeenden

Det skall inte behöva vara så att vi skall behöva stå med mössan i hand och tigga och be för att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att vi har rätttillsverige/

FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Den viktigaste kritiken gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen

 

%d bloggare gillar detta: