Sverige har skrivitt under och ratificerat två av FN konventionerna

 

Dessa två konventioner är dom enda som sverige har ratificerat och därmed förbundit sig att implementera dessa konventioner i den svenska lagstiftningen

Konventionerna är:

Konventionen om mänskliga rättigheter för barn(Barnkonventionen)

Konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta(Handikappkonventionen)

Båda konventionerna har inskrivit om barnens rättighheter menhandikappkonventionen tarr sikte på funktionsnedsattas rättigheter

Regeringen har dock kommit fram till att man bara skall implementera barnkonventionen i den svenska lagstiftningen därmed säger man från regerigens sida att barn med en funktionsnedsättning inte har samma människovärde och ställer alla funktionsnedsatta utan några somhelst mänskliga rättighete

Detta visar med all tydlighet på att  regeringen enbart vill ha en elit befolkning och att alla med en funktionsnedsättning  inte har samma rätt till ett fungerande socialt liv ifull samhällsgemenskap precis som personer utan en funktionsnedsättning har rätt till

 

Vi kräver att dom båda konventionerna implementeras samtidigt för man skall inte ställa olika grupper mot varandra detta skapar ett ojämligt samhälle och strider direkt mot vår grundlag

 

%d bloggare gillar detta: