307 veckor har vi nu väntat  på våra mänskliga rättigheter

Nu får dett vara nog med undanflyckter för att inte implementera konventionen om mänskliga rättighete för funktionsnedsatta i den svenska lagstiftningen

ÄÄven vi med en funktionsnedsättning har rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap  precis som den övriga befolkningen har rätt till

Så släpp nu prestigen och se till att leva upp till konventionens samtliga artiklar  så att även vi med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare i sverige

Enligt artikel 4 i konventionen så förbinder sig sverige att förändra samtliga lagar-förordningar och sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhället

Vi kräver nu att ni omedelbart och utan en massa utredningar  som tar flera år ser till att konventionen i sin helhet blir en del av den svenska lagstiftningen  så att man kan hänvisa till den i svenska domstolar och att dom är tvingade att följa den i samtliga domslut som berör personer med en funktionsnedsättning

http://mffmr.se/

 

 

%d bloggare gillar detta: