306 veckor har nu förflutit sedan vi blev lovade våra mänskliga rättigheter

 

 

Nu får det vara nog med undanflykterför att inte ge oss våra mänskliga rättigheter så att även vi med stora hjälpbehov får leva ett fungerande liv

Ni tar ifrån oss vårt människovärde så länge ni inte ger oss våra mänskliga rättigheter

Det är ovärdigt att låsa in personer med stora hjälpbehov enbart på grund av ideologiska skäl och det strider mot allt tal om ALLAS LIKA VÄRDE OCH ALLAS LIKA RÄTT

Så släpp nu prestigen och låt även oss få leva ett värdigt liv och bli ennaturligt inslag i hela samhället

Enligt artikel 4 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta så slås det fast att ni förbinder er att förändra samtliga lagar, förordningar samt sedvänjor som förhindrar oss från det fulla deltagande i samhället

Vi förväntar oss att få se att konventionenen omedelbart implementeras i den svenska lagstiftningen       så att även vi med en funktionsnedsättning får leva ett värdigt liv i full samhällsgemenskap

 

 

%d bloggare gillar detta: