Sveriges regering och riksdag gillar inte mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  dom vill helt enkelt inte att vi med en funktionsnedsättning skall ha sammma rätt att vara fullt delaktiga i samhället som den övriga befolknningen har rätt till

Om regeringen och riksdagen verkligen menade vad dom säger så hade konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta redan varit implementerade i den svenska lagstiftningen så att man kunde åberopa den när man lämnar in en ansökan om dom olika insatser man kan behöva få på grund av sin funktionsnedsättning

Regeringen och riksdagen gör i stället allt dom kan för att stänga ute oss med stora behov av renpraktisk hjälp som vi har på grund av våra funktionsnedsättninga

Jag kan se på mig själv jag är både blind och rullstolsburen  och ändå så anses jag inte vara i behov av personlig assistans trots att det är en mänsklig rättighet enlig konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta artikel 19

 

Konventionens artikel 19 har den svenska rubriken ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Enligt den svenska översättningen ska personer med funktionsnedsättning ha ”tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället”.

Men, i den engelska originaltexten står inte något om ”sådant personligt stöd som är nödvändigt”. Det står istället ”including personal assistance necessary”, alltså personlig assistans som är nödvändig. – Vi kan alltså säkert konstatera att personlig assistans är en av de serviceformer som FN-konventionen beskriver som en rättighet,

 

Så länge regering och riksdag inte ser till attt konventionen blir implementerad i den svenska lagstiftningen så driver regeringen och riksdagen en ren fientlig politik gentemot dom funktionsnedsatta medborgarna  och ute stänger dessa personer från ett aktivt socialt liv i full samhällsgemenskap

 

%d bloggare gillar detta: