Sveriges myndigheter vill framställa sig som skyddare av våra mänskliga rättigheter

 

Kommunerna och dom statliga myndigheterna vill gärna att man skall se dom som värnare av våra mänskliga rättigheter

Men dom är faktiskt våra största motståndare för att sverige skall kunna ses som ett föregångsland i skyddande av våra mänskliga rättigheter  man har undertecknat och ratificerat konventionen om  mänskliga rättigheter för funktionsnedsattta  och har därmed förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifteroch sedvänjor som förhindrar just dom funktionsnedsatta från att  kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet  fullt ut

Konventionen är gilltig sedan 2009-01-14 och detta innebär att allt sedan dess så skall kommunerna och dom statliga myndigheterna inte fatta några som helst beslut som förhindrar funktionsnedsatta frå att kunna vara fullt delaktiga i hela samhället

Men vad har hänt i praktiken igentligen

Det har väl aldrig fattats så många avslagsbeslut om sökta insatser som det har skett sedan konventionen blev gilltig i sverige och avslagen har bara fortsatt att öka i en allt snabbare takt och vi ser inget som helst slut på uppfinningsrikedomen när det gäller att motivera avslagen på sökta insatser

Så om sverige skall vara den som verkligen värnar dom mänskliga rättigheterna  så måste man också verkligen leva upp till  konventionens olika artiklar och verkligen se till attt ALLA funktionsnedsatta ffår den hjälp man verkligenbehöver få på grund av simn funktionsnedsättning så attman kan vara fullt delaktig i det svenska samhällslivet fullt ut

 

 

%d bloggare gillar detta: