303 veckor har nu förflutigt sedan konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta börgade att gälla i sverige

Varför skall det vara så svårtatt se till att denna konvention verkligen efterlevs fullt ut så att även vi som lever med en fuktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare och få leva ett liv utan begränsningar uppställda av personer som inte har en aning om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning som gör en helt beroende av medmänniskors  välvillja för att kunna fungera i livets olika skeenden

Det skall inte behöva vara så att vi skall behöva stå med mössan i hand och tigga och be för att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att vi har rätt till

%d bloggare gillar detta: