Hemtjänst inte bara en äldrefråga

Hemtjänsten är inte bara till för dom äldre som dom flesta tycks tro utan den är till för alla från 18 år och uppåt

Så alla som behöver hjälp med olika saker på grund av en funktionsnedsättning omfattas av den för även om vi har rättighetslagen LSS som skall garantera dom under 65 år att få den nödvändiga hjälpen så blir det allt flera som nekas insatser via den rättighetslagen och tvingas över till den kommunala hemtjänsten

Hemtjänsten handlar enbart omolika punktinsatser och man ser inte till helheten för den funktionsnedsattas hela hjälpbehov detta innebär att funkktionsnedsatta med stora hjälpbehov får en kraftig försämrad livskvalitet

FKommunerna vill inte ha några rättighetslagar eller andra tvingande insatser för dom funktionsnedsatta dom vill själva styra och ställa och bestämma hur den funktionsnedsattas liv skall fungera

Att landet Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta ärnågot man absolut inte gillar hos kommunerna och därför motarbetar man denna konvention på alla upptänkliga sätt

Man vill helt enkelt inte att funktionsnedsatta skall ha några som helst rättigheter domskall bara fina sig i vad kommunen anser vara det bästa för dom själva

 

%d bloggare gillar detta: