Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som mål att arbeta på bred front för att funktionshindrade skall få sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen  om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och få leva  ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.

För att vi skall kunna bli en riktigt stor och stark människorättsrölse är ditt stöd mycket viktigt för vår kamp för våra mänskliga rättigheter

%d bloggare gillar detta: