Tilltron till kommunernas handläggning av funktionshinderomsorgen är körd i botten

 

Kommunernas handläggning av funktionshhinderomsorgenär en katastrof för dom funktionsnedsatta som har behov av kommunens omsorg på grund av funktionsnedsättning

Kommunerna struntar fullständigt i vad som står i lagtexten i både LSS och SoL när man fattar sina beslut i lagen framkommer det mycket tydligt att funktionsnedsatta har rätt att få det stöd och hjälp som är nödvändigt på grund av funktionsnedsättningen för att kunna leva som alla andra i samhället utan en funktionsnedsättning har rätt ill

Kommunen struntar även fullständigt i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  i denna konventions artikel står det att man förbinder sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och sedvänjor som förhindra funktionsnedsattas möjligheter till ett liv i full samhällsgemenskap

Man kan då inte ha en massa begränsningar som just förhindrar funktionsnedsatta från den fulla samhällsgemenskapen och få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Kommunernasagerande är inte acceptabelt och måste få ett slut deras agerande är dessutom mycket dyrt för hela samhället

 

Tilltron till kommunernas handläggning av funktionshinderomsorgen är körd i botten

%d bloggare gillar detta: