Bristande kunskap och intresse för våra mänskliga rättigheter

 

Både bland politiker ,tjänstemän och journalistkåren                       saknas det både kunskap och intresse för konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har undertecknat och ratificerat och därmed har förbundit sig att efterleva

Dessa stora brister får fruktansvärda konsekvenser för den enskilde medborgaren  och försämrar livskvaliteten mycket kraftigt för dom som inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda

När man inte lever upp till konventionens artiklar så begår man brott  mot sina invånare och försätter väldigt många i husarest  och fråntar dom sitt fullvärdiga medborgarskap

Nu när det är valtider är det också dags att bekänna färg och verkligen förklara vart man står i frågan om våra mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta här har journalistkåren ett mycket stort ansvar för att dessa frågor också uppmärksammas ordentligt

 

%d bloggare gillar detta: