Rättskandalen ingen bryr sig om

 

 

Dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta  som gäller i Sverige sedan 2009-01-14 står över våra nationella lagar säger experten på mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg och förre Justitiekanslern Göran Lamberts

Trots detta så agerar våra förvaltningsrätter helt tvärt om man struntar helt i våra mänskliga rättigheter och vå oinskränkta rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

I och med att konventionen om mänskliga rättigheter står över våra lagar så har Sverige också förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och sedvänjor som förhindra oss funktionsnedsattaatt få leva i full samhällsgemenskap utan en massa olika begränsningar som förvaltningsdomstolarna och andra svenska myndigheter sätter upp för att begränsa vår oinskränkta rätt att få leva det liv vi själva väljeroc få den absoluta praktiska hjälpen vi kan behöva ha på grund av våra olika funktionsnedsättningar

 

 

 

 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna

Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet,

som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

rättigheterna som antagits av Förenta nationernas

generalförsamling den 10 december 1948,

som beaktar att denna förklaring syftar till att trygga ett

universellt och verksamt erkännande och iakttagande av de

rättigheter som där angetts,

 

Artikel 3

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

Behandling eller bestraffning.

 

Vi kan konstatera att när dom svenska myndigheterna inte ger oss våra mänskliga rättigheter fullt ut och på det sättet ger oss rätten att leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till så är det inget annat än ren psykisk misshandel och tortyr

Artikel5

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Ingen får berövas friheten

 

Även här kan vi konstatera att omvi inte får den hjälp som är nödvändig för att vi skall kunna lämna våra bostäder så berövas vi också vår frihet

 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

 

rtikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och

föreningsfrihet

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga

sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att

bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina

Om viinte får den nödvändiga assistansen som vi behöver på grund av våra funktionsnedsättningar så kan vi inte heller vara föreningsaktiva i dom föreningar vi själva väljer att vara med i och vi kan inte ha några förtroendeuppdrag i dessa föreningar

 

 

 

I och med att förvaltningsdomstolarna inte efterlever dom olika konventionerna så får vi inte ha ett fungerande socialt liv med arbete och träffa våra vänner eller komma ut på olika kulturella arrangemang

 

 

 

%d bloggare gillar detta: