Tjänstemannakåren inom funktionshinderomsorgen ett hot mot folkhälsan och demokratin

 

Tjänstemännens godtyckligaagerande när det gäller rätten till hjälp och stöd till funktionsnedsatta är ett stort hot mot folkhälsan och demokratin

Tjänstemännens ovillighet att ge dom funktionsnedsatta den hjälp och stöd man måste ha för att kunna leva som alla andra i samhället gör att väldigt många funktionsnedsatta mår fruktansvärt dåligt både fysiskt och psykiskt och detta är inte barra ett hot mot folkhälsan det är även ett hot mot samhällsekonomin och demokratin

Tjänstemännens agerande kostar samhället enorma summor i ökade vårdkostnader och stora kostnader för förvaltningsrättsystemet

Tjänstemännens agerande är även ett hot mot vår demokrati eftersom deras ovillighet att ge den hjälp och stöd man måste ha för att kunna fungera i livets olika skeenden eftersom mannekas dom nödvändiga insatserna så kan man inte utnyttja sina grundlagskyddade rättigheter att kunna ställa upp i allmänna val eller i övrigt engagera sig i olika föreningssammmanhang och kunna delta i olika kulturella evenemang

 

 

 

%d bloggare gillar detta: