Tack förvaltningsrättsystemet för att vi inte får leva

 

Tack alla inom förvaltningsrättsystemet som hellre lyssnar på vad tjänstemännen inom försäkringskassan och kommunerna anser i stället för att se till vad lagen säger

Det känns verkligen betryggande att ni anser attt vi med olika funktionsnedsättningar inte har rättt att leva som alla andra och ni själva har rätt till men hur stämmer detta tänkande med vad våra lagar föreskriver

Tack för att ni inmte ens följer det ni själva har sagt i andra dommar så likheten inför lagen saknas fullständigt i dagens rättsystem

Så här står det i vår grundlag och som ni har mycket svårt att efterleva

 

 

1 kap. Statsskickets grunder

 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Och både LSS lagen och SoL ger oss rätten att få leva som all andra i samhället och då kan man inte göra som ni gör genom att bestämma att vi med funktionsnedsättningar skall ha en massa olika begränsningar som inga med borgare utan en funktionsnedsättning har det stämmer väldigt dåligt med nu gällande lagstiftning

V´Betänk att ni själva i nästa sekund kan vara i den sittuationen att ni kan behöva det stöd som lagarna föreskriver att vi all a har rätt till

Så se nu till att ni i fortsättningen lever upptill vad rättighetslagarna säger och sluta upp med att luta er mot tjänstemän i andra förvaltningar tycker med alla begränsningar av våra liv som dom vill genomföra

 

%d bloggare gillar detta: