Kammarätten i stockhom följer inte sina egna domar

 

Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3909-10)

 

Förvaltningsrätten fann att df:s behov av hjälp med att hitta maten på bordet, finfördela den, städa upp efter missöden samt ställa i ordning före och efter måltiden avsåg sådan hjälp som innefattas i begreppet grundläggande behov.

Kammarrätten fann att hjälpbehovet vid måltiden var av ett sådant person­ligt och integritetskänsligt slag som borde beaktas vid bedömningen av df:s behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven. Den omständlig­heten att kvinnan klarade av att greppa besticken själv kunde rimligen inte förändra denna bedömning.

Kommentar:

Försäkringskassans kommentar

Både förvaltningsrättens och kammarrättens dom är efter RÅ 2009 ref. 57. I det aktuella fallet får det utifrån en helhetsbedömning anses att hela df:s matsituation var mycket svår eftersom hon såg dåligt och hade sväljsvårig­heter. Försäkrings­kassan anser att den omstän­dig­heten att det föreligger problem med att lokalisera maten inte i sig innebär att behovet ska räknas till de grundläggande behoven.

 

Dommen ligger fast eftersom den inte överklagades men denna dom tar man inte längre hänsyn till i kammarätten i stockhom utan numera går man helt på försäkringskassans tolkning vilket visar på att det numera är försäkringskassan som styr rättstillämpningen i stockholms kammarätt

Kammarätten tar samma ställning som FK även i mål som berör kommunens ansvarsområde

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: