Rättsväsendet skall vara opartiskt och sakligt i sina bedömmningarmen är det inte

 

Här har vivad grundlagen säger

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag

Ovanstående § är något  som myndighetsverige helt bortser ifrån när det gälle funktionshinderomsorgen vilket får katastrofala konsekvenser för den enskilde individen

 

Trots att man lämnar in en massa olika intyg på att man måste få praktisk hjälp för att kunna fungera i vardagens samtliga göremål föatt fungera så kommer myndighetsverige fram till att man inte har behov av hjälp och stöd för att kunna fungera så visar det på att deras utredningar inte sker på saklig grun

När ärendena sedan hamnar i förvaltningsrättsystemet så är dessa inte den opartiska myndighet dom skall vara  utan i dom allra flesta fallen så går dom helt på vad biståndsbedömmarna anser och kommer fram till

 

Vi har en dom i högsta förvaltningsdomstolen som har fått enorma konsekvenser för alla som har behov av personlig assistans och den dommen är på inget sätt en dom på sakliga grunder utan denär en högst personlig dom av dom inblandade justitieråden  och är inte heller opartisk på något sätt

Att deras ställningstagande som säger att man inte har behov av personlig assistans om man kan föra maten till munnen själ är inget sakligt ställningstagande och stämmer inte på något sättt överäns med lagarna som säger att personer med stora och varaktihga funktionsnedsättningar skall kunna leva som alla andra i samhället med stöd och hjälp från samhällets sida

Man har även komit fram till att det bara skall vara dom mes intigritesnära delarna av den praktiska hjälpen som skall räknas för rätt till personlig assistans

Man har kommit fram till att dom som har en funktionsnedsättning som innebär att man inte kan orientera sig själv inte skall ha rätt till ledsagarservice

 

Detta är ett litet axplock av alla saker som inte bygger på sakliga bedömmningarutan högst personligt tyckanden från  handläggande tjänstemänen i dom olika ärendena

 

Det värsta är att det inte finns någon som övervakar systemet  så alla kan härja helt fritt efter eget önskemål till nakdel för den enskilde individen som drabbas mycket hårt och får sina liv helt förstörda

 

 

 

%d bloggare gillar detta: