Tortyr och grym och omänsklig behandling är fullt tillåtet i Sverige

 

Sveriges kommuner kan sätta upp vilka regler och bestämmelser som helst och man kan utsätta medborgare för både tortyr-olaga frihetsberövande och tvångsförflytta sina medborgare hur man själv finner för gott och man får dessutom stöd av hela rättsystemet att begå vilka brott som helst så länge detta bara berör funktionsnedsatta som behöver olika former av socialt stöd av samhället på  grund av att man råkar ha en funktionsnedsättning

Man har som regel att bara bevillja stödinsatser under maximalt ett år i taget och i vissa fall bara halvårsvis detta gäller särskilt personer som är beroende av ledsagarservice och färdtjänst

Funktionsnedsatta personer skall alltså hela tiden leva under ett ständigt hot från kommunernnas sida om att man får den absoluta hjälpen man måste få  på grund av sin funktionsnedsättning man kan inte ha ett fungerande socialt liv när man lever under det ständiga hotet från kommunernas sida om att man helt kan bli av med sin hjälp av mycket oklara   omständigheter från en tjänstemans sida

Funktionsnedsatta personer som måste få hjälp av olika sociala insatser för att kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap har i dagens sverigeinge som helst rättsäkerhet  och funktionshinderörelsen är inte speciellt aktiva i dessa så viktiga frågor för funktionsnedsattas sociala liv

Kommunerna går även in under pågående rättsprocess och förändra  funktionsnedsattas livssittuation helt

 

 

%d bloggare gillar detta: