Sveriges Regim sänkte min månadsersättning med 31 kr . efter skatt i år . Sveriges nuvarande regering har ännu en gång visat att den anser att vi som har funktionsnedsättningar inta ska ha ett fullvärdigt liv.

Jag måste tyvärr säga att Ann Petréns ord på V- kongressen inte är helt främmande när man ser på Funktionshinderpolitiken. Citat -:

”Nazismen kunde inte göra det bättre. Onödiga, dyrbara, icke lönsamma vill vi bli av med. Gaskamrar skulle se illa ut. Vi arbetar mera finstilt. Med grov vanvård och försummelse tar det längre tid. Men målet står klart. Se till att så många som möjligt dör så fort som möjligt. Ett modernt dynamiskt samhälle har inte råd med så många tärande onödiga människor.”

”Vi skulle aldrig tolerera att noshörningsungar, sälar, hundar eller nötboskap behandlades så illa som våra äldsta och svagaste. Dessa gamla som var med och byggde upp välfärdssamhället får nu uppleva dess kollaps. Svårt sjuka och hjälplösa bollas mellan kommun och landsting. Ingen vill ha dem. Vi vill satsa pengar på framtidsprojekt, datorisera skolor och all administration, bygga järnvägstunnlar och motorleder så att affärsmännen fort hinner fram till sina möten.”

”Det blir allt vanligare att ”det allmänna” lägger ut äldreomsorgen på något konsortium som i övrigt också driver vaktbolag och en eller annan kemisk-teknisk fabrik. Samtliga företag ska givetvis vara vinstbärande. Dyrast är människorna, det vill säga humankapitalet som ska ta hand om produkten, det vill säga dessa seglivade åldringar.”

”Rationaliseringar är att dra ner på personaltätheten maximalt. Ingen hinner hjälpa någon mycket orkeslös att få i sig maten. Alltså åker orörda matportioner ner i soporna. Det finns ingen statistik över hur många som svultit ihjäl sig på våra institutioner. Andra faller på natten ur sina sängar. Där kan man räkna med komplikationer som gör att patienten dör fortare. Eldsvåda i ett hyreshus utan brandvarnare ger ett inte föraktligt resultat. Listan kan göras lång.”

Ovanstående är citat av vad Ann Petrén sa.

 

Sven-Peter Sörenson

 

 

%d bloggare gillar detta: