Blind och rullstolsburen då bestämmer myndigheterna hur man skall leva

 

Är man både blind och rullstolsburen så är man oförmögen att förflytta sig själv och därför har myndigheterna bestämt att dom bestämmer hur du skall leva ditt Li

Man mister sinamänskliga fri och rättigheter helt

 

Myndigheterna bestämmer när du skall gå upp på morgonen och när du skall gå och lägga dig

Myndigheterna bestämmer hur ofta och hur länge dina toalettbesök får ta man mäter dom i minuter och sekunder

Myndigheterna bestämmer hur ofta du skall få duscha  och hur länge det får ta varje gång och mäts i minuter och sekunder

Myndigheterna bestämmer hur ofta du skall äta och hur lång tid det får ta man mäter det i minuter och sekunder

Myndigheterna bestämmer hur ofta du skall få lämna din bostad och hur länge du får vara borta varje gång

Myndigheterna bestämmer över hur ofta du får besöka dina vänner och hur lång tid detta får ta

Myndigheterna bestämmer över om du vill vara engagerad i föreningslivet eller vara politiskt engagerad

Du får inte ha politiska uppdrag för myndigheterna bestämmer när och hur du får lämna bostaden

Myndigheterna bestämmer vad du skall äta för du får inte gå och handla din egen mat det skall myndigheterna bestämma och dom bestämmer vilken butik det skall handlas i

Myndigheterna bestämmer hur lång ti det får ta för att få på sig kläderna både inne och ytterkläder det mäter man i minuter och sekunder

Myndigheterna bestämmer vilken som skall få läsa den post du får

Det här är bara en liten del av vad myndigheterna bestämmer enbart för att du råkar vara både blind och rullstolsburen och inte kan komma någonstans på grund av dina funktionshinder

Att detta förfarande bryter mot både LSS lagen, socialtjänstlagen, grundlagen och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som Sverige är juridiskt bunden att efterle sedan 2009-01-14

Strunta myndighetsverige fullständigt i på samtliga nivåer och visar på hur myndighetsverige ser på oss som är både blinda och rullstolsburna

%d bloggare gillar detta: