Personlig assistans en förutsättning för ett rikt socialt liv

 

 

Mär skall myndighetsverige  inse att personlig assistans inte handlar om vård  utam att det handlar om den assistansbehövandes sociala sittuation för att kunna leva ett aktivt socialt liv i full samhällsgemenskap

Man kan inte som myndighetsverige dela in funktionshindrade som är i behov av personlig assistans  i olika sjukdomsgrupper för att kunna få rätt till ett rikt socialt liv   det har inget med vilken sjukdomsdiagnos man har  om man skall ha rätt till ett fungerande socialt liv

Det hela handlar om att man har behov av praktisk hjälp för vissa moment som man inte klarar själv på grund av sitt funktionshinder

Man kan alltså inte säga att du inte har behov av personlig assistans om du själv kan föra maten till munnen men inte klarar att få fram maten så att man kan stoppa in den i munnen

Eller man kan inte säga att du har inte behov av personlig assistans om du kan torka dig i baken men  i nte ta dig själv till toaletten för att uträtta dina behov och man kan inte säga att det bara får ta en viss tid för toalettbesöken heller som man nu gör

Det är likadant med olika behov för att förflytta sig självständigt har man behov  av praktisk hjälp för att komma till toaletten eller matbordet så måste man också inse att hjälp vid alla andra förflyttningar föreligger  och måste alltså ta hänsyn till detta och inte som nu bortse från detta  behov och bara ta hänsyn till det lite grand på en höft

 

Har man behov av praktisk hjälp på grund av sitt funktionshinder så har man inte  bara behov av hjälpen i sin egen bostad utan det gäller oavsett vart man än är  och det kan vara som så att i bostaden klarar du av vissa moment men så fort du lämna din bostad  så måste du kanske ha hjälp för det momentet du klarar av i bostaden

Det kan vara så enkelt som att i bostaden så har du högre  toalettstol eller självspolande toalettstol men det finns inte när du lämnar bostaden  och då måste du ha hjälp av en annan person  för exakt samma behov

Man kan inte heller dela in livet i olika former av grundläggande behov heller för det  kan skilja sig från tillfälle till tillfälle

Man måste alltså från myndighetsverige ha en mycket vidare syn på hur livet  ter sig i olika sittuationer och man måste sluta upp att stirra sig blind på olika sjukdomsdiagnoser för sjukdomsdiagnosen är en sak och det sociala livet är en helt annan sak   och det är för att kunna leva ett aktivt socialt liv man har behov av personlig asssistans och inte på grund av någon sjukdomsdiagnos

 

 

%d bloggare gillar detta: