Sveriges politiska fångar

Hur många funktionshindrade politiska fångar det finns vet nog ingen

Vi förfasar oss över att det runt om i världen finns politiska fångar och att man inte följer dom mänskliga rättigheterna i olika länder.

Men vad vi inte tänker på är att vi i Sverige fängslar flera tusen människor varje år helt utan rättegångardetta gör vi enbart av politiska skäl så vi ska nog vara väldigt tysta i vår kritik av omvärlden så länge vi inte själva lever upp till dom mänskliga rättigheterna i vårteget land.

Sverige bryter både gladligen och dagligen mot dom mänskliga rättigheterna och det finns faktiskt företrädare påolika politiska nivåer som påstår att vi inte omfattas av dessa rättigheter och särskilt tydligt märks detta i våra kommuner

Vi har även lagar i Sverige som ska se till att vi får dom rätigheter som lagarna föreskriver men dessa lagar vantolkas och vrids och vänds på så att dom inte alls överänstemmer med vad som verkligen står i lagtexten man går tillbaka och tittar på vad som sades i förarbeten och lägger in en massa olika tolkningar i lagen när man ska avgöra vad som gälle man följer alltså inte vad som verkligen står i den slutliga lagtexten som är det som ska gälla och inget annatför om man inte ska följa vad som faktiskt står i lagtexten så fyller dom ingen som helst funktion i samhället och den enskilde medborgaren vet inte vad som verkligen gäller

Dom tusentals politiska fångarna i Sverige är framförallt dom funktionshindrade som inte får den hjälp och stöd som både lagar och konventioner föreskriver man sätter folk i husarest helt av politiska skäl

Det är inte bara inhumant mot dom drabbade det är även ett stort slöseri med samhällets resurser som kunde annvändas på ett betydligt bättre sätt

 

 

%d bloggare gillar detta: