Så här sägs det i LSS om personkrets 3

Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vi som uppfyller dessa krav ska alltså ha rätt till personlig assistans nen det anser inte försäkringskassan  och våra förvaltningsdomstolar  dom förnekar oss vår lagliga rättigheter  genom att på alla sätt förvränga vad som står i lagen och förarbeterna till LSS lagen dom sätter upp helt egna regler efter helt eget gottfinnande och personligt tyckande och på detta sätt förnekar oss den lagliga rätten till ett fullvärdigt liv.

Sverige och EU har ratific cerat FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder vilket betyder att dom har förbundit sig att följa denna konvention och ändå så får försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna bryta mot artiklarna 19 och 20utan några som helst kommentarer från våra riksdagledamöter eller regeringen detta visar med all tydlighet på att dom struntar helt i oss med varaktiga funktionshinder .

Man säger från försäkringskassan och socialstyrelsen att vi har grundläggande behov som ska uppfyllas för att vara  till grund för vår rätt till personlig assistans .

Dom grundläggande behoven är följande enlit försäkringskassan och socialstyrelsen

Grundläggande behov omfattar personlig hygien, måltider, klä på och av
sig, kommunicera samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om
den funktionshindrade.

Trots att man behöver hjälp med dom grundläggande behoven så får man inte rätt till personlig assistans enlig försäkringskassan för dom har delat upp dom grundläggande behoven i  intigritetskänsliga  och icke känsliga behov och uppyller man inte dom känsliga delarna så har man inte rätt till personlig assistans

Vid den personliga hygienen så räknas det vid toalettbesök enbart den tid som det tar att bli torkad i baken efter uträttade behov så att man behöver hjälp för att komma till toaletten och även få hjälp med kläderna vid besöket så räknas inte dessa moment som grundläggande behov som ska gälla för rätten till personlig assistans det är bara den aktiva tiden som det tar att bli torkad som ska räknas som assistansberättigande

Vid måltider räknas enbart tid för assistans om man behöver matas allt annat är inte ett grundläggande behov även om man behöver hjälp med att införskaffa maten och få den tillagad och framdukad på bordet samt hjälp med att finfördela maten så att man får in den i munnen ska ib´nte räknas som ett grundläggande behov somger rätt till personlig assistans

Inga som helst insatser när det gäller att få på sig kläder ska inte heller räknas som ett grundläggande behov och påverka rätten till personlig assistans

Att behöva hjälp vid all förflyttning är inte ett grundläggande behov enligt försäkringskassn och förvaltningsdomstolarna

Man ska betänka att det är bara vi som tillhör personkrets 3 i LSS lagen som har det så här och våra liv ska gås igenom in i minsta beståndsdel och alla insatser ska beräknas i sekunder  och det är för oss helt främmande personer som ska gå igenom våra liv och göra en skälighetsbedömmning om våra insatser  vi har ingen som helst rättsäkerhet och vi respekteras inte heller som det står i lagen att man ska göra mot oss och att vi ska få vara delaktiga i besluten som berör oss som individer  vi har bara attt acceptera vad andra anser att vi har behov av  vi är helt prisgivna åt andras tyckanden

Ska vi verkligen behöva ha det så att personer med funktionshinder inte får leva ettt människovärdigt liv det tycker inte vi att man ska behöva göra i sverige som påstår sig värna  om sjuka och funktionshindrade

 

%d bloggare gillar detta: