Sveriges kommuner utsätter funktionshindrade för psykisk torttyr

 

När kommunerna ger insatser enlig LSS lagen så skall dessa insatser ges varaktigt säger lagen men kommunerna tolkar detta som att  insatser 1 år i taget är varaktiga

Men för den funktionshindrade som är i behov av dessa olika insatser så är detta inget annat än att leva i ständig oro över hur framtiden kommer att bli kommer jag att få behålla mina insatser nästa år eller kommer kommunen att dra in alla insatser  när omprövningen sker

Man kan alltså inte som funktionshindrad planera mer än 1 år i taget man kan alltså inte påbörga en utbildning som sträcker sig över flera år för man vet ju inte om man får hjälp hela tiden som utbildningen håller på

Man kan inte heller ta politiska uppdrag som räcker en hel mandatperiod för kommunen kanske kommer att dra  in det stöd och hjälp man måste ha för att kunna utföra sitt uppdrag

Man kan fortsätta så här i flera olika sittuationer  där man är helt beroende av vilka beslut kommunen fattar  om hur ens liv skall fungera

I sveriges grundlag talas det om jämlika villkor för hela befolkningen men det är inget man behöver bry sig om när det gäller personer med funktionshinder

I LSS säger man att vi skall ha goda levnadsförhållanden men vad detta är bestämmer den kommunala tjänstemanne helt själv

I denkonvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som sverige är juridiskt bunden att efterleva slåst det fast att vi har rätt att få den hjälp och stöd som är nödvändig för ett fullvärdigt liv i full samhällsgemnskap men även deta struntar man i

Funktionshindrade är  alltsså helt utlämnad till kommunernas godtycke när det gälle hur man skall kunna leva i full samhällsgemenskap

%d bloggare gillar detta: