Våra makthavare tycks resonera som så att syns vi inte i samhället så finns vi inte heller och då behöver man inte heller se till att samhället är anpasat för personer med funktionshinder  och det ligger mycketi deras resonemang . För faktum är att vi är väldigt dåliga själva att visa oss ute i samhället och bli ett naturlig del av samhället.

Vi måste alltså själva se till att vi blir mera synliga i samhället för att dom ska förstå hur viktigt det är attt bygga samhället tillgängligt  på alla nivåer.

Om vi inte syns så kommer vi inte heller att kunna få förståelse för dom samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska kunna bli ett naturligt inslag i samhället  vi måste alltså själva vara med och påveerka samhällsutvecklingen  på alla nivåer detta ställer en hel del krav på oss själva att vara engagerade i påverkansarbetet vi måste alltså resa oss upp och gemensamt ta tag i dessa livsviktiga sakerna om vi ska få en rejäl chans att kunna bli fullvärdiga medborgare i samhälletoch få leva våra liv på samma villkor som andra medborgare i samhällsgemenskapen.

Så upp till verklig kampför våra rättigheter till samhället utifrån våra egna förutsättningar

%d bloggare gillar detta: