Vi har fått det för bra

 

Vi med funktionshinder som gör oss helt beroende av andra personer för att kunna fungera i livets alla skeenden har fått det alldeles för bra i dagens samhälle enligt dom statliga och kommunala tjänstemänen  samt  politikerkåren

Man kan inte tolka det på annat sätt om man ser hur dom behandlar oss man gör allt man kan för att vi inte skall få leva ett liv  på våra egna villkor precis som den övriga befolkningen .

Man bryter medvetet mot lagarna och konventioner som skall skydda oss så att vi får leva ett liv i full samhällsgemenskap och kunna vara fullvärdiga medborgare och tycker man att det inte stämmer med deras egen personliga uppfattning så hittar man på tolkningar av lagarna som det inte finns stöd för i lagtexten  eller den konvention om mänsklga rättigheter som man har undertecknat allt för att man skall få bort oss med stora hjälpbehov från samhället för vi är bara ett störande moment som bara kräver en massa  olika saker  såsom ett liv i frihet med eget självbestämmande.

Enligt deras synsätt så vet vi själva inte vad vi behöver hjälp med och hur ofta vi behöver denna hjälp det vet bara dessa olika grupper som vill bestämma över våra liv man fråntar oss alla former av människovärde och vår personliga intigritet  struntar man fullständigt i och man vill ha total kontroll över våra liv så att vi inte sticker upp och tror att vi är lika mycket värda som dom själva anser sig vara

Dom vill därför föra oss tillbaka till dom instituioner som vi lade ner för att det inte var ett människovärdigt sätt att behandla människor på vilket visar på en mycket skrämmande syn på personer med funktionshinder som har behov av andra för att kunna  fungera i vardagens samtliga skeenden

Deras yttersta mål är i slutändan att få ge oss ett piller eller injektion så att våra liv avslutas för gott så att dom slipper  bekymmra sig över hur dom skall slippa  oss som ett störande moment i samhället för det är det dom ser oss som

 

%d bloggare gillar detta: