Stoppa försäkringskassans förnedring av funktionsnedsattas liv

 

Försäkringskassan håller på med en jakt på våran lagliga rätt till ett fullvärdigt livdom anser numera att våra assistenter enbart ska ha betalt för så kallad aktiv tid som är den tiden det tar förrdom att torka dig i baken efter uträttade behov eller annat som du behöver hjälp med dom ska alltså inte få betalt för tiden där i mellan dom ska alltså stå till förfogande helt gratis under mellantiden vem vill och kan ta ett arbete där man inte får betalt för hela arbetstiden.

Försäkringskasssan förnedrar oss också fullständigt när man numera enbart räknar sekunder som det tar att hjälpa oss manhar gått så långt att man har gått hem till folk och tagit med sig tidtagaruret för att kunna få se exakt hur lång tid det tar att torka dig i baken efter uträttade behov så har det fortsatt moment efter momentsom man säger sig vara i behov av praktiskhjälp av assistenten.

Detta tillvägagångsätt har fått den följden att över 700 personer har blivit av med sin assistans sedan 2007 och antalet ökar katastrofalt fort numera allt eftersom man omprövar assistansen för allt flera.

Våra liv ska vart annat åromprövas för att vi ska få den självklara räten att kunna få leva ett fullvärdigt liv som alla ndra i samhället som våra grundlagar föreskriver

Så här står det i om LSS:

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Allt detta förnekar försäkringskassan oss som har behov av assistans från försäkringskassan och socialstyrelsen så har man tagit fram ett under lag för vad man ska räkna som grundläggande behov som man ska följa och det lyder som följande:

Grundläggande behov omfattar personlig hygien, måltider, klä på och av
sig, kommunicera samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om
den funktionshindrade.

Av dom grundläggande behoven så finns det inte mycket kvar manar från försäkringskassan avskaffat dom flesta behoven

När det gäller matsituationen omfattas den numera inte som ett grundläggande behov om man kan föra maten till munnen själv

även om man behöver hjälp med att både inhandla den och ställa fram den på bordet ochman behöver hjälp med att lägga upp den

på tallriken samt finfördela den

När det gällertoalettbesök så är det numera enbart den tid som det tar att bli torkad i baken efter uträttat behov som räknas

att man behöver hjälp med att överhuvudtaget komma till toaletten räknas inte som ett grundläggande behov detta gäller även den hjälp som man

behöver för att knäppa upp kläderna för att kunna sätta sig och uträtta sina behov detsamma gäller omvänt det är inte ett grundläggande behov att

få hjälp med att knäppa sina kläder efter uträttat behov

Att få hjälp med att ta på sig vissa klädesplagg och knäppa dom räknas inte det som ett grundläggande behov

Att få hjälp med att ansa skägg och mustach räknas inte det heller som ett grundläggande behov

Att få hjälp med sin förflyttning då man är både blind och rullstolsburen räknas inte det heller som ett grundläggande behov man behöver tydligen

inte förflytta sig alls om man är både blind och rullstolsburen detta trots att man inte kan komma någonstans eftersom man inte ens vet vad som

finns utanför rullstolen

Trots alltdetta så blir det allt flera som blir av med sin personliga assistans enbart för att försäkringskassan vägrar att följa lagen ochvåra makthavare låter detta ske .

Detta visar på att våra makthavare själva struntar i sveriges grundlag som dom själva har varit med och tagit fram

Makthavarna struntar även i FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som Sverige och EU har skrivit under och förbundit sig att följa

 

%d bloggare gillar detta: