Vi som skriver på MFFMR

Här kommer ni som följare att få en bild av vilka vi är, vi som skriver på hemsidan.
Under utveckling.