Du kan stödja oss i vår kamp för våra mänskliga rättigheter genom att skriva ditt namn, e-post och meddelande här: