Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus

Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus
Jag hade stora problem med anfåddhet så hemtjänsten som skulle ge mig mitt nattinsulin ansåg attjag borde ringa ochambulancen kom och tyckte att jag skulle åka med in på sjukhuset vilket jag tyvärr gjorde för när jag kom dit så blevdet rena katastrofen
När vi komin så hamnade jag i ett undersökningsbås och lämnades utan möjlighetattpå kalla någon hjälp under över en timmes tid under bvilken jag genom rop försökte få kontakt med personal som till slut anlände och en massa prover inledes och sedan var det bara att vänta på provsvar i flera timmar och när jag äntligen fick tala med en läkare så varhan på väg att skicka hem mig igen men efter ytterliggare konferens med sin kolega så ville dom lägga in mig vilket efter kraftigt övervägande då jag framfördemina farhågor omattjag inte kulle få den praktiska omvårdnade jag hela tiden måste ha för att kunna fungera och då framförallt alla förflyttningsbehov som dom aldrig fick någon ordningpå så jag fick inte komma till en toalett på dom dagarna jag varineliggande uta fick knipa igen för dom stora behoven för domsmå går att ordna med den flaska för oss män
Jag fick inte heller hjälp såatt jag kunde duscha somär nödvändigg då jag har psoriasis somjag dagligen smörjer in så även den biten fungerande inte
Men det som blev droppen var när dom börgade förändra min fungerande diabetesbehandling med insulin somjag måste ha för attöverlev och ha ett fungerande liv vilket aldrig varit några problem med inanjag hamnade där så man tog bort delar av insulinintaget och tog bort måltidsinsulinet utan att först tala med med utanjag få besked nnär jag efterlyser det via sjuksköterskan
Och dom påstår att jag var inlaggd på sjukhus 2016 trots att detsenaste gången varredan 2008
Så påstår man att jag har förmaksflimmer sedan en tid trots att ja inte harhört talas om det och sätter in blodförtunnande meel som jag nu skall ta resten av livet
Så jag kände mig så otrygg att jag valde att själv skriva ut mig då jag känder räddsla för mitt liv av den behandling somdom höll på med
Det mesta av dom dagarna jag var där så var det väntan på en röntgen av lungorna som tog 12 minuter men väntan var flera dygn
Så nu känner jag att mitt liv håller på att återkomma men problemenmed andfåddheten kvarstår
Det enda positiva med dom här dygnen är att jag vet att jag inte är drabbad av viruset ialla fall så inget ont som inte har något gott i slutet

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Bro nekarledsagarhjälp för olika vårdbesök och hänvisar till det rådande läget
Men dom tar inte hänsyn till att jag är både blind och rullstolsburen och helt oföörmögen att själ förflytta mig
Att det av försäkringskäl attpersonen som skall framföra min permobil med mig sittandei den bryr sig inte cheferna sig om utanhänvisar till ensamresandet i färdtjänsten trots att jag inte får åka ensamm och att färdtjänstförarna inte får framföra permobilen då dom saknar uutbildning och då deras försäkringar inte täcker eventuella skador som kan uppstå
Så nu tvingas jag nyttja en stor del av mina ledsagartimmar jag har för rena fritidsändamål via LSS hemtjänste har endast två personer utbildade på att framföra min permobil så det går inte att ta vem som helst hemtjänste skulle säkert kunna internupphanda den saken via LSS eller låta den person som har utbildning jobba övertid med dessa vårdresor om bara villjan funnits hos cheferna

Insändare

LSS-Boende i Helsingborg 14 min · Tänk att jag måste sluta som ett offer för de vidrigaste lögner och förtal, som brukas som vapen i den bubblande häxbrygden av vänskapskorrumption som innesluter snart sagt samtliga med det minsta inflytande här i Helsingborg. Hundratals människor bevittnade hur ett lokalt gäng fascister, vandaliserade min fastighet och förödde alla mina ägodelar, under polisbeskydd. därav följde den psykiatriska diagnosen Paranoia, då jag påstods tro att ett 30-tal medlemmar knutna till Skånepartiet slagit all min egendom sönder och samman, och att mina hallusinationer om min vandaliserade villa vart så kraftiga att alla som körde förbi min fastighet på Västkustvägen 28 i Hasslarp tydligt kunde se mina hallisunationer om den vandaliserade villan. Jag tvingas till ett liv i förnedring och trakasserier på ett av kommunens LSS-boenden sedan dess utifrån denna falska psykiatriska diagnos, och samtliga kamrater i S och V kring Helsingborg, sluter välvilligt upp med den svarthöger som regerar vår stad, och sviker deras offer. Jag är inte ensam om detta slag av politiskt drivna rättsövergrepp där man tar till psykiatrins lakejer att bli kvitt obekväma visselblåsare, Idag är den lovande riksdagskandidaten och fullmäktigeledamoten Carina Sällberg lika osynliggjord och låtsasglömd av stadens rumpslickargäng efter en skenrättegång som i allt måste ha kostat domstoldverket inemot 10 miljoner Carina som var fullkomligt frisk i mentalt hänseende, men en farlig visselblåsare med civillkurage, hämtades framfrör sina tre barn, en tidig morgon i hemmet av en av polisens pikèstyrkor, och fördes iklädd nattlinne och trosor de nära 30 milen upp till en rättspsykiatrisk instutition vid Göteborg för läkarundersökning på begäran av en rådman i vår Tingsrätt. Hon ansågs i beslutet ha vara sjukligt noggrann, och däruppe vid Göteborg skrevs så ett falskt läkarutlåtande att skulle vara så allvrligt psykiskt sjuk, att man förordade sluten rättspsykiatrisk vård med tvångsmedicinering av henne, då hon kränkt en HD reporters heder och ära under sin sjukdom. Hon var enligt alla bekantas bedömning absolut mentalt frisk och höll uppsakattade föredrag samt undervisade som vanligt i sin lärartjänst fram till att hon inhämtades med polis för vård i december, på rättspsyk här i Helsingborg. Men man upptäckte att hon kunde upprätthålla kontakten med omvärlden där, varför denna hedervärda person, som dömts i en skenrättegång förflyttades till högsäkerhets avdelningen på rättspsyk i Växjö, och därmed berövades all kontakt med yttervärlden. Nu är Carina underordnad samma chefsläkere där , som uppdaterade min falska diagnos och levererade ett batteri av lögner om mig under tjänstgöring här i Helsingborg. Inga livstecken har kommit från henne sedan omkring 5:e januari. Jag vill ställa en fråga . Är ni Helsingborgsre från alla partier som så troget slickar makten i ändan, och glatt offrar era dugligaste kamrater, för lite grynvälling i era tiggarskålar från vår härskande svarthögeregim verkligen stolta över er själva, där ni medverkar i vår kommuns ständiga rättshaverier mot obekväma. Som jag nu suttit här skurkaktigt fördömd av vår lokala psykiatri, och totalt övergiven av alla, i långt över 10 år, kan jag medan jag slites ut till kropp och själ genom övergrepp under en långsam avrättning, inte längre hålla käft mot all denna falskhet och förräderi. Vad beträffar den läkare som stadfäste mitt öde år 2011 och som till och med via falska intyganden försökte få mig satt under förvaltare så är han en iransk flykting, ochtroligen ett geni efter en blixtkarriär från taxichaför till chefsläkare för psykiatrin i Helsingborg förbi samtliga kollegor, och som nu efterträtt professorn Sten Levander som chef för rättspsykiatrin i Växjö. Jag vet inte någon annan flykting som lyckats med en så otrolig framgång och jag har lärt känna många högt kvlificerade flyktingar genom åren, och de kommer aldrig ett steg uppåt i vårt svenska samhälle. Ja jag kommer ofelbart att dö som en följd av den vidriga behandlingen, men en sak står klar att vad som aldrig kan dö är domen över er alla fega kräk som svikit era ideal i hopp om drömkarriärer likt den här omnämnde taxichafförens. Jo jag förstår vikten av trofasthet till de styrande, även om ni därvid måste fungera som torterare åt gänget i vårt stadshus, vilka jag inte vill kalla psykopater av hänsyn till dem som lider av den sortens personlighetstörning. – benämningen Svarthöger är passande nog. Men hur kan man vilja medverka i nedmonteringen av sitt eget fosterland via total trolöshet och åsidosättande av alla lagar och vanlig hyfs, plikt och folkvett? Fy Bubblan , för att ta till ett kraftuttryck från an annan avresandefolket. Den kära Astrid Lindgren avskydde sådan som er lika intensivt som jag och Carina Sällberg har gjort.

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Hemtjänsten i Upplands-Bro kommun har mycket stora brister i sitt utförande till hemtjänstagarna
Framförallt så är språkkunskaperna i svenska mycket undermåliga personalen förstår inte svenska eller kan utrycka sigg på svenska
Denna stora brist i det svenska språket är mycket farlig då man skall hjälpa personer i sina hem med en mängd olika göremål och då är språket en av dom viktigaste delarna så att det inte blir några missförstånd
Det är inte bara personalen som kommer hem till oss utan även den personal som tar emot när man larmar vid olika hjälpbehov

Även tidspassningen kan bli mycket bättre
Vi får inte heller glömma bortpersonalens förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete i våra hem som det är i dagsläget så är personalstyrkan för liten i förhållande till antalet hjälptagare vilket gör att personalen utsätts för ständig stress för att hina med det som skall utföras hos hjälptagarna och det drabbar i slutändan oss hjälptagare på ettt för oss ofördömligt sättgenom att även vi blir stressade helt i onödan

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Aktionen gör funktionsrättskonventionen (CRPD) till lag tvingas nu till ett uppehåll
Med anledning av Corona viruset tvingas vinu göra ett uppehåll men vi kan alla ändå fortsätta med aktionen genom att i stället för att vara på plats så kan vi alla sända mail tilll samtliga riksdagspartiier med flygbladets innehåll

Gör konventionen till lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.

Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan.

Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.

Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.

Rättigheterna minskar istället för öka.

Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade
Här kommer riksdagspartierna epost
info@sd.se
info@centerpartiet.se
info@vansterpartiet.se
info@kristdemokraterna.se
info@liberalerna.se
info@mp.se

Viåterkommer med besked när vi kan återuppta aktionen utanför riksdagen påtorsdagarna

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Hur skall vi hemtjänsteberoende i upplands-bro kommun någonsin få våra mänskliga rätttigheter tillgdosedda fullt ut i enlighet med funktionsrättskonventionen när cheferna i hemtjänsten inte ens har läst och satt sig in vad konventionen inebär ipraktiken för vår rätt till det självbestämmande livet i fullsamhällsgemenskap precis som konventione garanterar oss
Konventionen har nu funnits sedan 2009-01-14 och så nu är det verkligen hög tid för cheferna inom hemtjänsten att läsa in sig på funktionsrättskonventionen och se till att man förverkligar vad som föreskrivs i konventionen så att vi hemtjänstberoende äntligen kan få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda i den dagliga verksamheten
Vårt självbestämmande har en mycket central roll inom hela funktionshinderpolitiken och måste respekteras fullt ut så attt vi får vara fullvärdiga medborgare i kommunen och inte satta på undantag med chefer som skall bestämma över vilken hjälp vihar behov av och vid vilken tidpunkt vi har behov av hjälpinsatser
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Funktionsrättskonventionen
Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och
Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

När man gör en anmälan till polisen och begär att få kopia på anmälan så sänder dom en icke läsbar fi som ingen skärmläsare kan läsa då det är en bildfil man sänder och kallar den för PDF vilket den inte är
Polisen begår på detta sättt ettt brott mot tillgängligheten enligt artikel 9 i funktionsrättskonventionen och det är alvarligtnär polisen gör det anser jag då det är ettt brott man begår
Så skärpning polismyndigheten och se till att utbilda er personal så att man sänder läsbara filer till oss som inte ser och läser med hjälp av skärmläsare

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Men någon riktig valfrihet råder inte då domprivata utförarna bara verkar mellan 0.8.00-22.00
Övriga tider så är det enbart den kommunala hemtjänsten som är tillgänglig vilket ipraktiken attt den person som ggår upp klockan 0.6.00 ochgår och lägger sig23.00 enbart har kommunen att välja på
Så kommunen har satt den verkliga valfriheten ur spel
Detsamma gäller äveninom ledsagarverksamhheten inom LSS där finns det bara komunen som utförare
Har man då hjälpinsatser via SoL och LSS så måste man äveninomden kommunala verksamheten ha olika utförare såmangör allt för att försvåra livet för oss ed stora hjälpbehov att fåleva ett fungerande socialtliv med minimalt antal personer som skall komma in i våra bostäder
Detta agerande frn kommunens sida står helt i strid gentemot vad man har förbunditsig dåsverige undertecknade och ratificerade konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta
Detstrider även mot regeringsformen (Grundlagen) kapitel 1 och 2 samt europakonventionen
Frågan vi ställer oss är när skall Upplands-bros funktionsnedsatta få valfrihet även i praktiken fullt ut och inte vad våra byråkrater och folkvalda politiker tycker räcker åtoss

Äntligen är kampen över

Äntligen är kampen över

Äntligen så får jag nu flytta in i egen lägenhet och bo självständigt med stöd av hemtjänsten och jag och min FD kan gå skilda vägar som vi redan för 9 år sedan hade tänkt att göra på grund av mina omfattande hjälpbehov som jag har som både blind och rullstolsburen med muskelsvaghet
Så nu får både jag och min FD leva våra egna liv utan att vara helt beroende av varandra och min FD sipper passa på mig hea dygnet som hon har tvingats till av kommunens socialförvaltnin
Men att det skall behöva ta 9 år för att få sina lagliga rättigheter tillgodosedda är inte bra politik
Men det finns samtidig smolk i glädjebägaren och det är attjag beviljas endas 3 timoch 20 minuters hemtjänst om dagen trots att jag har hjälpbehov på 17 timar om dagen för att få leva ett värdigt liv i enlighet med landets lagar och internationella överänskomelser så kampen måste fortsätta så att jag får leva mitt eget liv i full samhällsgemenskap som jag faktiskt har rätt till i enlighet med landets lagar och internationella överänskomelser
Så här skrev en av kommunens FD handläggare redan 2015 men som man aldrig från högre bestämmande tänkte genomföra
handläggare Tuula Valdemarsson
Komfram till vid utredning redan 2015 och samtidigt även konstaterade att
Vad som särskilt talar för att Sven behöver ha en assistent i sin närhet under hela sin vakna tid är att han inte självständigt kan förflytta sig, vare sig inomhus eller utomhus. Utan någon som kan bistå honom vid förflyttningar är han hänvisad till en mycket passiv och ovärdig tillvaro.
Så kampen för min rätt till ett värdigt liv måste fortsätta

Men nu på måndag så sker den stora flytten i sin helhet och min FD får börga leva sitt eget liv som hon själv vill utan att behöva passa upp på mig hela dygnet
Sven Aivert

En vanlig tortyrmetod är att låta personen leva i sin egen avföring

En vanlig tortyrmetod är att låta personen leva i sin egen avföring

Den här tortyrmetoden bryter mycket snabbt ner den somdrabbas och skappar inte bara stort psykiskt lidande utan det ger ävenmycket svåra fysiska följder somtill och med kan vara dödlig detjag tänker på är att det först och främst orsakar förstoppning och urinvägsinfektioner det ger även frätskador som utvecklas lätt till sitt och liggsår som blir mycket svårläkta
Man har förfinat denna behandling genomatt även neka den drabbade dusch för att kunna hålla sig ren man tillåter på sin höjd dusch två gånger i veckan
Hur man kan genomföra dessa vedervärdiga handlingar är ofattbart

Det finns även entill tortyrmetod som är mycket vanligt förekommande och det är att man isolerar personer i sina egna bostäder genomatt neka den praktiska hjälpen man har behov av för att kunna lämna bostaden normalt kallas det för olaga frihetsberövande vilket är ett klart brott mot kapitel 4 i brottsbalken
Detta här skapar grogrund för psykiska sjukdomar
Dessa tortyrer är så vanligt förekommande i dagens samhälle så att man inte längre anser att det handlar om ren tortyr av sina medmänniskor man ser det inte heler som grov misshandel vilket visar på hur man ser på personer med stora hjälpbehov på grund av funktionsnedsättningar
Varken media eller jurister reagerar på dettta av någon märklig anledning och tack vare uteblivna reaktioner så får det fortsätta i all oändlighet
Så när får vi se stora protestaktiooner på våra gator och torg mot det här enorma problemet som drabbar mycket stora grupper i vårt samhälle

Grundlagen
Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna. I regeringsformens första kapitel står också att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde.

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället