Månadens lagtrotsare som konsekvent trotsar vår rätt till ett fungerande liv

Månadens lagtrotsare som konsekvent trotsar vår rätt till ett fungerande liv
Knivsta,Stockholms och Upplands-Bro kommuner är kommuner som under lång tid motarbetar vad som gäller när det handlar om funktionsnedsatta kommuninvånares rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap i enlighet med både europeiska konventionen om mänskliga rättigheter samt konventioonen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009
I europeiska konventionen står det i artikel 3
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

I CRPD står d i artikel15
Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Genom att vi inte får våra rättigheter som vi har rätt till för att kunna leva ett fungerande liv så har våra kommuner utsatt oss för både fysisk och psykisk tortyr samt förnedrande behandling under mycket lång tid helt i strid mot vad som gäller i enlighet med den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagstiftniing som kommunerna är skyldiga att göra inan besluten fattas

Vi 3har alla rätt till personlig assistans i enlighet med vad som stadgas i artikel 19 iCRPD men vi har nekats vår rätt till den insatsen på grund av att tjänstemänenen i beslutande stäällning struntar i vad som föreskrivs i CRPD
Det här är personlig assistans enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Artikel 19 i översättning
Personer med funktionshinder har tillgång till en rad hem-, bostads- och andra samhällsstödstjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att leva och integreras i samhället, och för att förhindra isolering eller segregation från samhället.

Frn CRPD:s utkast till allmän kommentar nr 5 (2017)
Obs. översättningen är gjord med Google Translate

Artikel 19: Bor självständigt och ingår i samhället

II. Normativ innehåll i artikel 19
A. Definitioner

(A) Independent Living, vilket innebär att personer med funktionshinder har möjlighet att utöva kontroll över sina liv och fatta alla beslut som berör deras liv. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bostad, dagliga rutiner, personliga relationer, kläder, näring, hygien och hälso- och sjukvård, religiösa, kulturella och sexuella och reproduktiva rättigheter. Alla dessa aktiviteter är kopplade till utvecklingen av en persons identitet och personlighet: där vi lever, med vem, vad vi äter, om vi vill sova eller gå och lägga sig sent på kvällen, vara inne eller ute, ha en duk och ljus På bordet, ha husdjur eller lyssna på musik. Dessa handlingar och beslut utgör vad vi är. Således är begreppet självständigt liv en väsentlig del av individens självständighet och frihet. Att leva självständigt betyder inte nödvändigtvis att du bor ensam; Det ska inte heller tolkas som förmågan att utföra dagliga aktiviteter av sig själv. Det borde snarare betraktas som valfrihet och kontroll, som fastställs i artikel 3 ai konventionen. Oberoende som en form av självständighet innebär att personen med funktionsnedsättning inte berövas möjligheten att välja och kontrollera personliga livsstil och dagliga aktiviteter.

D. Artikel 19 b

  1. Artikel 19 b ska tolkas i enlighet med den mänskliga rättighetsmodellen för funktionshinder. Individuella supporttjänster måste därför betraktas som en rätt i stället för en form av sjukvård eller välgörenhet. För många personer med funktionshinder är tillgången till en rad individuella supporttjänster en förutsättning för självständigt och samhällsliv. Personer med funktionshinder har rätt att välja tjänster och tjänsteleverantörer enligt deras individuella behov och personliga pref

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.
    Artikel 5 i den europeiska konventionen
    Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
  2. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Att kommunerna kan strunta i vad som föreskrivs beror helt på att våra lokalpolitiker tillåter tjänstemänen att agera emot vad som stadgas i våra lagar och att inte tillämpa den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagar och förreskrifter som står i strid gentemot konventionerna och andra internationella överänskomelser

Vi delar därför ut både ett stort fång tistlar och ett stort taggiga rosor till våra lokalpolitiker som inte vill att deras funktionsnedsatta medborgare skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Alec Dunell stockholms kommun

Utan assistans kan jag inte…:
Det mesta. Allt. Ingenting fungerar. Jag får inte i mig mat, vatten, mediciner. Jag får inte någon hygien alls. Jag tappade räkning vid 4-5 månader utan dusch och hårtvätt.
Jag kan inte använda smycken och proteser, bettskena som skyddar tänderna mot slitage och hpller dem på platd, eftersom det krävs underhåll och hygien för det.
Jag får inte rena sängkläder,utan tvingad ligga i kissiga sängkläder i veckor. Jag får vänta i månader på sånt som tar en kvart att göra, som höja temperatur och flytta soffan för att släppa fram värmen in i min nu väldigt kyliga lägenhet.
Utan assistans kan jag inte förflytta mig, klä på mig och av mig efter behov, packa, boka resor, åka på sjukvårdsbesök, boka teckenspråkstolkar, hålla ordning i mitt hem och i,huvudet. Jag har inte fått ha kläder på mig på månader pga att jag inte kan sköta det själv.
Utan assistans som förstår mig mycket väl, oavsett hur kasshälsan är, funkar inte kommunikation och då funkar ingenting. Jag mår jättedåligt av det, både fysiskt och psykiskt.
Utan assistans är allt kaos. Jag får inte gå på toa. Jag måste hålla mig smärtsamt, farligt lön pga klarar inte sköta toa och blöja själv. Orkar inte med det. Jag blir uttorkad och förstoppning av inte få dricka och äta tillräckligt ofta, mycket och bra. Kan inte sköta ta medicin själv. Det dräller ut överallt och jag spiller ut vatten i sängen om jag försöker själv.
Utan ass kan inte hänt saker, ställa undan osv.
Jag behöver hjälp att röra mig, sitta upp, hålla upp huvudet, stretcha och göra övning syfte magen och musklerna ska inte lägga av helt.
Utan assistans kan inte sköta munhygien och har jättestora problem med munnen och implantaten pga det.
Utan assistans kan inte sköta brev, sms, uh…. mejl, skriva läsa jättesvårt el omöjligt.
Utan assistans, kan inte skydda mig mot olyckor och kan inte hjälpa mig själv när jag ramlar eller hamnar snett så det blir svårt att andas och väldigt smärtsamt.
Utan assistans kan jag inte få trasor att använda när jag dräller och kräks ganska ofta.
Jag kommer inte ens ur sängen och kan inte besöka köket utan minst 2 starka personer som hjälper mig med det (och en speciell anpassad permobil, som jag inte får bla pga brist på assistans -det är för farligt för mig att försöka flytta mig själv till rullstol en bra dag/tillfälle).
Utan assistans kan inte minnas, strukturera, uh… skriva inköpslista, handla, laga mat, hålla reda på mina saker och papper…
Inte umgås med vänner som vänner, eftersom de nu måste rycka in akut för min överlevnad istället. När de kan. Vilket är sällan.
Utan assistans funkar mkt dåligt med ringa.
Hjärnan gör jätteobt och är helt slut nu. Har slut resurser och energi sedan länge. Måste sluta skriva.
Utan assistans, str3ssfrihet och fungerar vardag och ordning hemma, omöjligt vara förälder till mitt barn. Hen kan inte bo hemma längre pga min situation. Det skär i oss!

Beate Blumell Knivsta kommun
Akuten i stället för hemtjänst eller personlig assistans

Beate Blûmel var med om en bilolycka 1997. Hjärnskada och whiplashskada samt diskbråck i nacken.
16 års statlig LSS och LASS. Med många grundläggande timmar varje dag.
Flytt till Knivsta kommun 2012. Plötsligt säger försäkringskassan att Beate inte har några grundläggande behov men tillhör personkretsen och bollar över ärendet till kommunen.
Kommunen går efter Försäkringskassans utredning och tycker inte att de ska ha ansvaret.
Knivsta kommun avslår alltså LSS och vill hellre ge hemtjänst.
Efter rättegången så blir det Hemtjänst i assform i ca 5 år.
2018 maj så beslutar kommunen att ge Beate endast åldringsvård enligt SOL. Det vill säga3,54 timmar/ dag som ska innehålla grundläggande behov samt hemmets skötsel. Utöver detta ger de Beate 20 timmar per månad i ledsagning som ska täcka promenader, ev fritidsintressen samt tandläkare och läkar besök. Samt arbetsterapute och hjälpmedel.
Beate bor lantligt och närmaste samhälle för vård är Knivsta. Det tar minst 1,5 timmar tur och retur med bil i ledsagning.
Beate kommer inte kunna handla hem nödvändiga hushållsvaror och mat på dessa timmar.
Dessutom får hon inte i sig den mat hon behöver dagligen. Pga att hon har en handproblematik som gör att hon inte kan hantera ett bestick….osv
Beate lider även av enorm hjärntrötthet och brainkrach som är syndrom efter hjärnskada
Hjärntröttheten ger en förlamande effekt. Brainkrach innebär medvetslöshet och kramper.
Brainkrach kommer vid för mycket aktivitet.

hjärntrött. Flyttade ut till skogen för att kunna vara ute mer och promenera. Dessutom skulle jag kunna vara mer aktiv bland folk om jag får komma hem till tystnaden.
Min hjärna kan inte stänga av ljud som friska hjärnor kan. Den tar in tex trafikljud lika mycket som ett samtal. Likadant med synintryck. Jag kan inte välja vad jag vill se. Jag ser allt.
Tex i ett kylskåp så kan jag inte hitta det jag ska ha. (Har uppmärkt nu så grejerna står på samma plats jämt) Inne i ett samhälle kan jag inte hitta. När jag bodde i Järfälla hittade jag inte hem pga alla intryck. Här ute på landet går det bra.
TrotsBeates alla hjälpbehov så bbevilljar knivsta kommun enbart 3,5 timmar trots att det reella bbehovet är hjälp all vaken tid
Knivsta kommun anser att om Beate behöver mera hjälp så får hon vända sig till sjukvården och akuten trots att lagen säger att kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom kan leva som andra utan en funktionsnedsättning

Sven Aivert Upplands-Bro kommun

7 år och en skilsmässa för attt jag skall få mina lagliga och mänskliga rättigheter

7 år och en skilsmässa har det tagit mig att få mina lagliga och mänskliga rättigheter om en särskild anpassad bostad i enlighet med LSS 9.9 tillgodosedda genom en dom i förvaltningsrätten som ängtligen inte gick kommunens ärende utan gick efter vad lagen föreskriver
Under mina 7 års kamp så har socialförvaltningens enhetschef för biståndsenheten gjort alll för att jag inte skulle få min rätt tillett eget boende i en särskild anpassadb bostad
Dethar framfört en mäng mycket märkliga påståenden från socialförvaltningens sida för att neka mig en egenbostadEtt av argumenten var att jag var gift och ett annat var att ja skulle söka en bostad på den öppna marknaden trots att jag är i behovaven särskild anpassad bostad då jag är både rullstolsburen och blind samt tillhör lagens personkrets så har jag under alla 7 åren nekats min rätt

Det skall sägas attt lagen har nder alla år inte förändrats på något sätt
Att det även är en mänsklig rättighet att själv få avgöra med vilken man skall vara sammanboende med har socialförvaltningen inte heller brytts sig om trot att det är inskrivet konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer CRPD som kommunfullmäktige har sagt är gälande i kommunen
Domen kom den 28 augusti och fortfarande den 14 oktober så har socialförvaltningen inte hört av sig trots påminelse från mitt juridiska ombud så jag vet ännu inte hur det blir med den anpassade bostaden jag har behov av och som jag har slagits för i 7 år

Skall det verkligen gå till så här i Upplands-Bro kommun att man inte har rätt at själv få bestämman om man vill separera på grund av att man har fått funktionsnedsättning som gör att man har omfattande hjälpbehov i mitt fal så behöver jag hjälp med det mesta men framförallt samtliga förflyttningar
Men socialförvaltningen tar inga som helst hänsyn till sådana saker och jag har tvingats att leva i ett förhålande jag och min FD hustru inte önska på grundd av nekande av särskild anpassad bostad som LSS lagen ger mig rätt till
I dag är det den 7 december och jag har fortfarande inte blivit erbjuden en anpasssad bostad av komunen

Jag har också stora hjälpbehov med det mesta på grund av mina funktionsnedsättniingar såsom muskelsvaghet och ikce seende
Så måste jag alltid ha hjälp av andra för att kunna förflytta mig
En av kommunens biståndsbedömmare skrev att jag har behov av hjälp hela min vakna tid för att kunna leva ettt fungerande liv men det bryr sig inte beslutande tjänsteman sig om och kom fram till max 2 timmar om dagen för allt man gör under en dag och toalettbehoven skulle skötas med hjälp av trygghetslarm vilket inebär att man skall larma när behoven uppstår men att man får räkna med långa väntetider inan man kan få hjälp för att koma till toaletten vilket får den följden att man tvingas attt leva i sin egen avföring längre eller kortare tid och vilkken anan person skulle acceptera att inte få gå på toaletten när behoven uppkommer jag tror inte att någon vill ha det så så varför skall jag och andra funktionsnedsatta då behöva ha det så
Vi måste få ett slut på allt förtryck och förnedringar vi tvinggas att utstå ebart på grund av att tjänstemän i beslutande ställning vägrar att efterleva våra lagar och våra rättigheter

Ge oss rätten till ett fungerande liv enligt våra mänskliga rättigheter

Ge oss rätten till ett fungerande liv enligt våra mänskliga rättigheter

Nu på måndag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen då vår rätt till det fungerande livet skall uppmärksamas
Sverige skrev under konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) redan 2007 och ratificerade den 2008 och den är bindande sedan 2009 för sveriges del
Men våra kommuner respekterar den absolut inte utan man gör allt för att vi inte skall få leva ettt fungerande liv och lägger ner enorma summor på att stoppa vår lagliga rätt genom att inte bevillja dom insatser vi har rätt till och på så sätt så drar dom igång hela rättsapparaten till enorma kostnader både ekonomiskt och mycket stora personliga lidanden för den enskilde medborgaren

Nu kräver vi att sveriges samtliga kommuner slutar upp med att neka oss våra mänskliga rättigheter enligt CRPD och verkligen lever upp till alllas lika värde och allas lika rätt till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap
Glöm inte bort att det kan vara du som blir helt beroende av hjäl på grund av olycka eller sjukdom nästa sekund även dina anhöriga kan drabbas ingen går säker

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Viktigt att veta
Det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om oolika insatser som kan anmälas för tjänstefel inte den som utför en viss handling direkt mot den som får den praktiska hjälpen av det så kallade fotfolket dom är inte ämbetmän och omfattas inte av tjänstemanansvaret

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
När vi ansöker om olika hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsättningar så utreder kommunens socialförvaltning våra behov av den sökta hjälpen
Man gör utredningen antingen via socialtjänstlagen (SoL) eller av LSS lagen
I SoL så talar man om skälighetsbedömning av den sökta insatsen den utredande tjänstemanen beslutar då efter eget gottfinande vad denne anser vara skäligt för just dig det är alltså en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida
När man däremot gör utredningen via LSS så talar man om goda levnadsförhållanden men det är fortfarande en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida och har inget med verkligheten att göra
När man gör en utredning av våra hjälpbehov så kan man inte bara använda sig av bbiståndsparagrafen i socialtjänstlagen som sker i dag utan man måste äve se vad resten av lagen säger och det man inte bryr sig om är framförallt kapitel 5 i SoL och man bryr sig inte heller om vad som stadgas i regeringsformen kapitel 1 och 2 inte heller vad som stadgas i europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad som stadgas i konventionen om mänskiga rättigheter för funktionsnedsata personer (CRPD)
Man gör inte heller någon konsekvensutredning av hur den enskilde drabas av tjänstemanens beslut för om man gjorde en konsekvensutredning så kommer man framtill att alla begränsningar avvåra liv tår helt i strid gentemot gällande övrig lagsiftning som styr vår rätt tillett fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagar och konventioner ger oss rätt till

Så jag anser att det helt klart handlar om oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt när man fattar beslut som stoppar våra medborgliga och mänskliga rättigheter till det fungerande livet i full samhhällsgemenskap som vi har laglig rätt till

Så jag uppmanar alla som får avslag på sina faktiska hjälpbehov att göra en polisanmälan för tjänstefelav den beslutande tjänstemane så attvi framöver får mera rättsäkkra beslut och inte godtyckliga som i ddagsläge

Glöm inte bort att det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om insatser som omfattas av tjänstemanansvaret

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt CRPD men inte enlig LSS

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt CRPD men inte enlig LSS

I Sverige så har vi en lag för stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) men den lagen tillkom redan många år före CRP DS tillkomst och LSS står helt istrid mot vad som stadgas i CRPD som tillkom 2007 och gäller i Sverige sedan 2009 ochCRPD står över vår nationella lag LSS
Svensk lag skall sedan 2009 stämma helt överens med vad som stadgas i CRPD och andra konventioner och fördrag som vi är bundna av genom våra internationella överenskommelser
Detta sker genom att Sveriges lagar skall tolkas konventionskomformt gentemot CRPD och alla andra konventioner och fördrag som Sverige är bundna av

Så att ta strid för bevarande av LSS är helt fel väg att gå då LSS i dag är helt inriktat på ett vårdtänkande i rätten tillpersonlig assistans det ser man direkt genom att man bara kan få personlig assistans enligt en massa diagnoser i ett sjukvårdstänkande när personlig assistan enligtCRPD är helt inriktat på ett socialt servicetänkande
LSS har även ett så kallat bedömningsinstrument som skall ligga tillgrund för rätten till personlig assistans men detta bedömningsinstrument strider helt mot både artikel19 och 20 i CRPD om den den personliga rörelsefriheten
I artikel20 slår man fastatt det är enbart vi själva som kan bestämma över i vilken omfattning och vid vilken tid våra hjälpbehov skall omfattas av det får ingen enskild tjänstman avgöra
Så jag råder er att lägga ner kampen för ett bevarande av LSS som ändå står i strid gentemot konventionskomform tolkning av CRPD
Däremot skälva gemensamt ta striden för att bevara den personliga assistansen men dåmåste vi slåss för vår rätt i enlighet med vad som stadgas i CRPD artikel 19och20 men samtliga artiklar i CRPD ger oss rätten tillrett självbestämt liv med fulla medborgliga och mänskliga rättigheter i etttsocialt samanhang

Gästskribenter som vill skriva om medborgliga och mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer sökes

Gästskribenter som vill skriva om medborgliga och mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer sökes

Vi söker dig som gillar att skriva debattinlägg eller krönikor samt egna berättelser om hur livet med funktionsnedsättning fungerar i livets olika skeenden och ålder
Vi vill ha berättelser som berör alla åldrar från det vi föds tills vi dör om hur det fungerar att leva med en funktionsnedsättning när myndighetsverige drar ner allt mera på våra medborgliga och mänskliga rättigheter
Det är mycket viktigt att vi visar på hur du som enskild medborgare drabbas av att myndighetsverige inte lever upp till sina förpliktelser enlig både nationell och internationell lag och konventioner enligt folkrätten bestämmelser

Du får givetvis skriva under signatur och vara anonym men du måste ovillkorligen berätta för oss vem du är och hur vi kan få kontakt med dig

Du får inget betalt för dina alster eftersom vi inte har några som helst ekonomiska resurser utan vi driver det här på rent idiell basis
Skicka dina alster till mffmr@tele2.se)

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både Sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) och har därmed förbundit sig att följa konventionens samtliga artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättning har rätt till
Men Sverige har av någon mycket märklig anledning valt att funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stället bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att vi skall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamling påvar hemsida

Tusentals funktionsnedsatta har mist sina medborgligga och mänskliga rättigheter sedan 2009

Tusentals funktionsnedsatta har mist sina medborgligga och mänskliga rättigheter sedan 2009

På Myndigheten för delaktighets sida kan vi läsa att alla beslut som berör människor med funktionsnedsättning¬ skall vara fattade i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning¬ar (CRPD), som gäller i Sverige sedan januari 2009.

Men hur har då utfallet blivit? Vi kan konstatera att i princip samtliga beslut som berör personer med funktionsnedsättning¬ar har fattats i strid mot vad som står i konventionen. Beslutsfattarna har inte tagit någon som helst hänsyn till kraven i konventionen och inte heller vad som står i vår grundlag, där det stipuleras att samtliga beslut skall fattas sakligt och opartiskt.

Flera tusen funktionsnedsatta har på grund av oriktiga beslut blivit fråntagna sina medborgerliga och mänskliga rättigheter och dömts till ett liv i utanförskap. Man fortsätter med denna behandling och allt fler fråntas sina rättigheter så att man inte får leva ett fungerande liv i full social samhällsgemenskap som det utlovas i konventionen.

De värsta syndarna som bryter mest mot konventionens samtliga artiklar finner vi i kommunernas socialförvaltningar.¬ Även Försäkringskassan är en stor syndare men de som skall se till att detta inte händer, nämligen vårt förvaltningsrättssys¬tem är inte ett dugg bättre. De kan nog klassas som de värsta i att begå brott mot konventionen och dess olika artiklar. De går helt på vad kommunernas socialförvaltningar har beslutat tvärs emot vad som föreskrivs i konventionen.
Man skall vara medveten om att det här berör samtliga funktionsnedsatta i alla åldrar från det man föds till dess man dör.
Så även kommunernas hemtjänst, inklusive äldreomsorgen och barnomsorgen, är berörda av att fatta beslut som helt stämmer överens med vad som föreskrivs i konventionen.

Vi har dock ett mycket stort problem med att få våra rättigheter prövade i domstol då man från statsmakten har fattat beslut om att vi drabbade inte skall ha rätt till rättshjälp. Våra motparter har full tillgång till jurister och annan personal för att förhindra oss från att få vara fullvärdiga medborgare och få våra medborgerliga och mänskliga rättigheter tillgodosedda.
Att denna rättsskandal tillåts fortsätta år från år beror på att den tredje statsmakten, som skall vara den stora granskande makten, verkar vara rädda för att ta tag i den här enorma rättsskandalen.
Vad denna rädsla beror på kan vi bara spekulera över men jag tror att man inte vill stöta sig med maktens boningar och att man hellre blundar för denna stora rättsskandal
än att stöta sig med makten och vara obekväm.

Det går att läsa mycket mera om hur illa det verkligen ser ut för landets funktionsnedsatta på vår hemsida och FB- sida.
för 5 minuter sedan · Skickat via nätet

Här kommer två personers historia över hur det blir när man inte får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med CRPD

En drabbats historia över hur det fungerar från 2011

Det här är ett klart brott mot artikel 3,4,5,9,4,15,17,18,19,20,21,,29,30
Att kumma förflytta sig är en av grundförutsättningarna för livet men det anser inte försäkringskassan och förvaltningsrätten samt kammarätten och högsta förvaltningsdomstolen vilket är ett mycket märkligt ställningstagande
För faktum är ju om man inte kan förflytta sig såkan man inte heller få alla behov en människa har för attt kunna överleva tillgodoseda
Jag ansökte om personlig assistans hos försäkringskassan då jag är både blind och rullstolsburen och inte kan komma någonstans utan assistans av andra personer
Sverige har ratificerat FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer och den gäller i sverige sedan 2009-01-14 och i denna konventions artikel 4 slås det fast att sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar och föreskrifter som förhindra oss funktionshindrade från det fulla deltagande i samhället
Vi har alltså rätt att få vara fullvärdiga medborgare och få leva ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar enligt denna konvention
I konventionens artikel 19 slås det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet nen det struntar försäkringskassan och rättsväsendet fullständigt i
Jag överklagade försäkringskassans beslut att inte ge mig rätt till personlig assistans till förvaltningsdomstolen som helt gick på försäkringskassans linje och inte ens tog hänsyn till inlämnade intyg på mina olika hjälpbehov där även detta med att jag inte kan förflytta mig själv utan hjälp av andra personer fanns med
I ooch ned att förvatningsdomstolen inte tog hänsyn till samtliga omständigheter så överklagade jag till kammarätten men dom länade inte ens prövningstillstånd och då gick överklagan till högsta förvaltningsdomstolen som inte heller dom lämnar prövningstillstånd
Detta har fått den följdenatt jag som både blind och rullstolsbureen inte ens har rätt att komma till toaletten eller matbordet vilkeyt är en förutsättning för att kunna leva
Jag förvägras samtidigt från att utnyttja mina demokratiska rättigheter och kan inte heller komma ut på olika kulturella arrangemang eller träffa vänner och allt annat som hör livet till och detta trots att jag har rätt till ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap enlig både konventionen och sveriges grundlag
Jag ansökte även hos Upplands-Bro komun som även dom avslog min ansökan hos försäkringskassan ansåg man att jag skule ha rätt till 6 timars grundläggande behov men komunen sänkte det till 2 timmar och förvaltningsrätten i stockholm sänkte det ytterliggare till 1,5 timmars grundläggande behov trots intyg på nästan50 timar i veckan förutom ala förflyttningshjälp som inte är ettgrundläggande behov

Sven Aivert

Akuten i stället för personlig assistans
Det här är ett klart brott mot artikel 3,4,5,9,4,15,17,18,19,20,21,,29,30

54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör att hon har ett mycket stort behov av hjälp och stöd under hela sin vakna tid
Men kommunens biståndsbedömmare anser attt det räcker med 3,5 timmar om dagen för att Beate skall kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning somlagen föreskriver att hon har rätt till
Om Beate anser att hon har behov av mera hjälp för sina grundläggande behov så anser biståndsbedömmaren atthon får vända sig till sjukvården och akuten på Ackademiska sjukhuset för att få sina grundläggande behov tillgodosedda trots att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom inte lider nöd
Anledningen till kommunens handlande beror på att biståndsbedömmaren ingte förstår vad den mycket stora skallskadan har ställt till med
Beate lider i dag av en mycket stor hjärntrötthet som utmynnar i att vid för mycket syn och hörseintryck så stänger hennes hjärna av och hon faller ner i medvetslöshet och blir liggande en kortare eler längre tid beroende på hur fort hjärnan åtehämtar sig efter kortslutningen
Biståndsbedömmaren anser att det räcker med dom olika tekniska hjälpmedel hon har fått men på grund av sin hjärnskada så är det inte alltid så att hjärnan kopplar ihop med vad hjälpmedlen skal användas till och hur man använder dessa
Biståndsbedömmaren anser också att hon skall flytta in i centralorten trots att det var för att få leva ettt fungerande liv utan en massa störande moment som hon flyttade ut till landet med en mycket lugn miljö så att hon slipper alla onödiga syn och hörselintryck som stör hennes hjärna helt i onödan

Beate hade personlig assistans med ett mycket stort antal timmar och vissa tider dubbelassistans i 16 år men seda kom försäkringskassanhelt plötsligt framtill att hon intehade behov av personlig assistansersättning längre och hänvisade ärenmdet tillKnivsta kommun som gav henne enbart hemtjänst i assistansliknande form med 8,5 timmar om dygnet men sedan vid omprövningen 2018 så kom kummunen fram till att det räcker med 3,5 timmar trots ett försämrat hälsoläge Beeate får även rätt till 20 timmars ledsagning i månaden förr sina behov utanför bostaden
Dom bevilljade 3,5 timmar om dagen skall räcka till att få komma upp och på kvällen lägga sig domskall även räcka till förmatlagning och alla andra hushållsgöremål samt den personliga hygienen så det gäller att vara extremt snabb vid dom olika hjälpbehoven

Vår rätt till det fungerande livet finns reglerat i CRPD

Vår rätt till det fungerande livet finns reglerat i CRPD

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. Regeringen har även ett ansvar att göra information om de mänskliga rättigheterna tillgänglig för allmänheten.
De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

Uppgifterna kommer från MFD och andra statliga sidor

Ledsagarbegränsningar står i strid gentemot gällande lagstiftning

Ledsagarbegränsningar står i strid gentemot gällande lagstiftning

Kommunerna påstår att dom bara följer lagennär dom begränsar ledsagarservicen för personer som har dessa behov vilket inte stämmer överäns med vad lagarna föreskriver

Kommunerna begår brott mot regeringsformen kapitel 1 och 2 när dom begränsar vår rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap och man begår även brott mot europakonventionen om mänskliga rättigheter artiklarna 3,5 och 11 samt artikel 20 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Och slutligen mot SoL eller LSS beroebnde vilken lag man använder sig av
Svensk lag skall tolkas konventionskomformt getemot konventionerna vilket inebär att alla beslut skall följa vad som står i konventionerna men det bryr sig inte kommmunerna och förvaltningsrättsystemet sig omutan dom har sina egna regler och detta innebär total rättslöshet för oss som är helt beroende av ledsagarhjälp för att kunna fungera i livet samtlig skeenden

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Hur använder vi våra lagar och konventioner när vi ansöker om hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsätttningar

Hur använder vi våra lagar och konventioner när vi ansöker om hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsätttningar

När man ansöker om olika hjälpinsatser så anser jag att man skall hänvisa till både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som ger oss rätten till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som vi verkligen har rättt till

Men dom jurister som vi anlitar verkar bara vilja annvända sig av en enda lagtext vilket jag anser vara lite märkligt då detta handlande inte redovisar alla våra rättigheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap som både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som sverige har förbundit sig att efterleva för att vi i praktiken också skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Vi måste få fran tuffare jurister som verkligen nyttjar hela vår lagstiftning ochkonventioner och fördrag så att vi har en reell chans att få leva ett värdigt liv

Här medan har vi utdrag frå dom artiklar i europakonventionen som jag anser att vi kan använda oss av när vi ansöker om hjälpinsatser men vi skallgivetvis även använda oss av konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer
Artiklarna i CRPD stämmer i mycket överäns med europakonventionen och CRPD skall tolkas konventionskomform tolkkning vilket innebär att både kommunen och domstolen är tvungna att använda sig av detta när dom skall avgöra vår rätt till olika insatser

Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.
Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den
ordning som lagen föreskriver
Var och en som arresterats eller på annat vis berövats
friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha
rätt till skadestånd.

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och
föreningsfrihet
1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga
sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att
bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina
intressen.

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna
konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på
grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung,
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller
ställning i övrigt

När det gäler CRPD så skall vi hänvisa till den mest relevanta artikel för just vårt eget behov av insatser så läs igen dessa så att ni får med desssa i eran ansökningar
Här har vi sveriges grundlag som vi också skall använda osss av i våra ansökningar
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Så kom ihåg att alla former av begränsningar av våra möjligheter till ett liv ifull samhällsgemenskap står i strid gentemot våra lagar och detta måste vi påtala void alla ansökningar om hjälp i olika form på grund av våra funktionsnedsättningar

Linda Åkessom Jag gråter

Jag gråter

Inte mycket till funktionshinderpolitik i årets val – endast några ord om den personliga assistansen kom upp i debatten, tack vare att tv4 bjöd in en brukare som tog upp frågan.
    Desto större plats fick invandringspolitiken. vilket naturligtvis är jättebra. Mångkultur är nödvändig, inte minst för att luckra upp den impregnerade smygfisarkultur som sitter fast i väggarna överallt – inte minst på arbetsplatser och i föreningslivet. Vi behöver kompetens och erfarenheter från andra länder och kulturer av flera skäl.

Men funktionsvariationer är viktiga av samma anledning! Funktionsolikheter är bra för arbetsmiljön och människor lär sig av varandras funktionsolikheter. Ändå ses vi inte som nyttomekanismer i välfärdskedjan, utan endast vad vi kostar och vad vi inte kan göra.
    Jo förresten, vi är samhällsnyttiga –  som mångfaldssmycken och maskotar åt alla de behjärtansvärda goda hjältar och hjältinnor som tar oss under sina stora vingar och ger oss vård och sysselsättning. För att vi arma stackare ska ha något att göra på dagarna och för att de ska känna sig stolta över sig själva och kunna tävla om likes och utmärkelser.

Femton assistanstimmar per vecka. Två timmar om dagen. Visserligen utöver de mest akuta behoven men ändå. Två timmar. Hänvisad till hemtjänst  Vem skulle nöja sig med det? Skulle du? Nej, tänkte väl det. För du har ju ett liv, eller hur? Ett välbetalt arbete också kanske? En rik fritid. Familj? Och ingen normbrytande funktionalitet. Du kan kliva upp själv och göra precis vad du vill utan att behöva kalla på någon – som kanske inte finns där.
    Mina assistansberoende vänner sover inte på nätterna och är ifrån sig av oro – och jag gråter för dem. Jag gråter för att vårt så kallade samhälle är så jävla grymt och barbariskt och dömer ut människor som inte är enligt normen! Vilken fruktansvärd människosyn! Det är ju helt uppenbart att människor med normbrytande funktionalitet inte anses behöva få njuta av livet och ha kul, eftersom det är fritt fram att spara in på det.
    Jag mår illa när politikerna fördömer fascismen – för fascism är mycket mer än bara hat mot ras eller sexuell läggning. Funktionshinderhat är också fascism, men eftersom den riktas mot en grupp som anses värdelös, så är det lika acceptabel som det är att låta oss jobba gratis.
    I mina mörkaste stunder är jag övertygad om att valet att inte prata funktionshinderpolitik är en högst medveten strategi från partiernas sida – för vem behöver stöd för att kunna leva och arbeta om det ändå inte är nödvändigt? Om de kan göra vad de behagar med stödinsatserna så kan det ju lika gärna snart vara ajöss med våra bidrag också. Då får vi flytta hem till våra föräldrar – vi som ännu har dem kvar i livet. Det skulle vara ärligare att slänga in oss i gaskamrar igen – för detta som de nu håller på med ÄR ett långsamt massmord. Såna som är som jag – som har lindrigare funktionsvariationer – vi överlever. Men dem som inte kan elimineras genom att ta bort fysiskt hjälpbehov kan alltid tigas ihjäl istället. Genom att systematiskt stänga oss ute från samhälle och arbetsmarknad så att vi till slut inser vår värdelöshet och förtvinar hemma framför våra skärmar.

Nyligen stod jag på en teaterscen tillsammans med några fantastiska personer, Vi delade med oss av våra livsberättelser. Vad vore vi och samhället utan den enorma kunskap som föreläsare delar med sig av? Tänk om funktionsvariationer inte hade fått finnas eller om det inte hade funnits assistenter som varit med. Då hade inte jag stått där. Då hade jag inte träffat dem. Då hade några livshistorier aldrig blivit berättade.
   Så snälla söta rara tant råbiff, öppna ögonen och inse att vi funktionshindrade är en viktig grupp i samhället. Eliminera oss inte!  


Linda Åkesson