OM MFFMR

Marschen är en människorättsrörelse för våra mänskliga rättigheter

 

Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som mål att arbeta på bred front för att funktionshindrade skall få sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen  om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och få leva  ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.

För att vi skall kunna bli en stark människorättsrörelse är ditt stöd mycket viktigt