Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig

Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig

I dag så tvingas jag att få hhelt olika personer vid besöken av hemtjänsten vilket är helt oacceptabelt och som strider mot funktionsrättskonventionen och socialtjänstlagen där vårt självbestämmande har en mycket stark stälning
Hemtjänsten lever fortfarande kvar i den föreställningen att vi är till för dom och inte att det är tvärtom att det är dom som är till för oss och skall vara vårrt stöd och hjälp med det vi inte klarar av självva på grund av våra funktionsnedsättningar att hemtjänsten är en social serviceinsats där det är vi som bestämmer över vilka insatser vi har behov av och vid vilkentid och omfattning hjälpen skall ges
Det är hög tid för en utbildning av personalen inom hemtjänsten i vad som står i funktionsrättskonventionen (CRPD) och socialtjänstlagen och det är framförallt personal i beslutandeställning som måste se till attt man efterlever landets laga och internationella överänskommelser så att vi får leva ettt värdigt liv ed självbestämmande som det står i dessa dokumen
I regeringsformen står det att det allmäna skall verka för en god hälsa men som hemtjänste agerar i dagsläget så gör dom oss sjuka av dessa ständiga personalbytande vid hjälpinsatserna
I både europakonventionen och funktionsrättskonventionen står det attt ingen får utsätttas för grym eller omänsklig behandling eller bestraffning samt psykisk och fysisk tortyr
Menvi utsätt dagligen för dessa saker och det måste få ett slut

Kamaråklagare i stockholms län vägrar att utreda brott

Kamaråklagare i stockholms län vägrar att utreda brott

En kamaråklagare i stockholmslän vägrar att utreda brott mot sveriges grundlag kapitel 1 och 2,europakonventionen,socialtjänstlagen, lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta samt brottsbalken kapitel 4 om olaga frihetsberövande
Dett inebär attjag som ärbåde blind ochrullstolsburen och helt oförmögen att själv förflytta mig utan hjälp avandra inte omfattas av dessa lagar och mister stora delar av mittmedborgarskap
På en direkt fråga om varför jag inte omfattas av lagarna så är tystnaden total från kamaråklagarens sida

Tvångsförflyttning på grund av funktionsnedsättningar

Jag bor i en särskild anpassad bostad med stöd av LSS9.9 och lägenheten är anvisad av kommunen som också är ägare till den i en bostadsrättsförening där kommuunen äger ett antal lägenheter
Jag är som bekant både blind och rullstolsburenn och oförmöggen att själv förflytta mig någonstans utan hjälp av andra personer och av den anledningen så har jag en lokal portelefon instalerad så attt jag kan får reda på vem som vill besöka mig och låsa upp dörren med fjärröppnare
Portelefonen har suttit där sedan jag flyttade in sedan 2 månader men nu klagar någon av dom boende på samma våningsplan och anser att portelefonen är störande och anser att den skall tas bort omedelbart
Om man tar bort portelefonen så innebär detta att jag inte kan bo kvar utan kan tvingas att flytta till någon anan lägenhet som kommunen får skafffa fram
Det är inte bara diskriminerade utan det står i strid gentemot både europakonvventionen och funktionsrättskonventionen på ett flertal punkter

Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus

Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus
Jag hade stora problem med anfåddhet så hemtjänsten som skulle ge mig mitt nattinsulin ansåg attjag borde ringa ochambulancen kom och tyckte att jag skulle åka med in på sjukhuset vilket jag tyvärr gjorde för när jag kom dit så blevdet rena katastrofen
När vi komin så hamnade jag i ett undersökningsbås och lämnades utan möjlighetattpå kalla någon hjälp under över en timmes tid under bvilken jag genom rop försökte få kontakt med personal som till slut anlände och en massa prover inledes och sedan var det bara att vänta på provsvar i flera timmar och när jag äntligen fick tala med en läkare så varhan på väg att skicka hem mig igen men efter ytterliggare konferens med sin kolega så ville dom lägga in mig vilket efter kraftigt övervägande då jag framfördemina farhågor omattjag inte kulle få den praktiska omvårdnade jag hela tiden måste ha för att kunna fungera och då framförallt alla förflyttningsbehov som dom aldrig fick någon ordningpå så jag fick inte komma till en toalett på dom dagarna jag varineliggande uta fick knipa igen för dom stora behoven för domsmå går att ordna med den flaska för oss män
Jag fick inte heller hjälp såatt jag kunde duscha somär nödvändigg då jag har psoriasis somjag dagligen smörjer in så även den biten fungerande inte
Men det som blev droppen var när dom börgade förändra min fungerande diabetesbehandling med insulin somjag måste ha för attöverlev och ha ett fungerande liv vilket aldrig varit några problem med inanjag hamnade där så man tog bort delar av insulinintaget och tog bort måltidsinsulinet utan att först tala med med utanjag få besked nnär jag efterlyser det via sjuksköterskan
Och dom påstår att jag var inlaggd på sjukhus 2016 trots att detsenaste gången varredan 2008
Så påstår man att jag har förmaksflimmer sedan en tid trots att ja inte harhört talas om det och sätter in blodförtunnande meel som jag nu skall ta resten av livet
Så jag kände mig så otrygg att jag valde att själv skriva ut mig då jag känder räddsla för mitt liv av den behandling somdom höll på med
Det mesta av dom dagarna jag var där så var det väntan på en röntgen av lungorna som tog 12 minuter men väntan var flera dygn
Så nu känner jag att mitt liv håller på att återkomma men problemenmed andfåddheten kvarstår
Det enda positiva med dom här dygnen är att jag vet att jag inte är drabbad av viruset ialla fall så inget ont som inte har något gott i slutet

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Bro nekarledsagarhjälp för olika vårdbesök och hänvisar till det rådande läget
Men dom tar inte hänsyn till att jag är både blind och rullstolsburen och helt oföörmögen att själ förflytta mig
Att det av försäkringskäl attpersonen som skall framföra min permobil med mig sittandei den bryr sig inte cheferna sig om utanhänvisar till ensamresandet i färdtjänsten trots att jag inte får åka ensamm och att färdtjänstförarna inte får framföra permobilen då dom saknar uutbildning och då deras försäkringar inte täcker eventuella skador som kan uppstå
Så nu tvingas jag nyttja en stor del av mina ledsagartimmar jag har för rena fritidsändamål via LSS hemtjänste har endast två personer utbildade på att framföra min permobil så det går inte att ta vem som helst hemtjänste skulle säkert kunna internupphanda den saken via LSS eller låta den person som har utbildning jobba övertid med dessa vårdresor om bara villjan funnits hos cheferna

Insändare

LSS-Boende i Helsingborg 14 min · Tänk att jag måste sluta som ett offer för de vidrigaste lögner och förtal, som brukas som vapen i den bubblande häxbrygden av vänskapskorrumption som innesluter snart sagt samtliga med det minsta inflytande här i Helsingborg. Hundratals människor bevittnade hur ett lokalt gäng fascister, vandaliserade min fastighet och förödde alla mina ägodelar, under polisbeskydd. därav följde den psykiatriska diagnosen Paranoia, då jag påstods tro att ett 30-tal medlemmar knutna till Skånepartiet slagit all min egendom sönder och samman, och att mina hallusinationer om min vandaliserade villa vart så kraftiga att alla som körde förbi min fastighet på Västkustvägen 28 i Hasslarp tydligt kunde se mina hallisunationer om den vandaliserade villan. Jag tvingas till ett liv i förnedring och trakasserier på ett av kommunens LSS-boenden sedan dess utifrån denna falska psykiatriska diagnos, och samtliga kamrater i S och V kring Helsingborg, sluter välvilligt upp med den svarthöger som regerar vår stad, och sviker deras offer. Jag är inte ensam om detta slag av politiskt drivna rättsövergrepp där man tar till psykiatrins lakejer att bli kvitt obekväma visselblåsare, Idag är den lovande riksdagskandidaten och fullmäktigeledamoten Carina Sällberg lika osynliggjord och låtsasglömd av stadens rumpslickargäng efter en skenrättegång som i allt måste ha kostat domstoldverket inemot 10 miljoner Carina som var fullkomligt frisk i mentalt hänseende, men en farlig visselblåsare med civillkurage, hämtades framfrör sina tre barn, en tidig morgon i hemmet av en av polisens pikèstyrkor, och fördes iklädd nattlinne och trosor de nära 30 milen upp till en rättspsykiatrisk instutition vid Göteborg för läkarundersökning på begäran av en rådman i vår Tingsrätt. Hon ansågs i beslutet ha vara sjukligt noggrann, och däruppe vid Göteborg skrevs så ett falskt läkarutlåtande att skulle vara så allvrligt psykiskt sjuk, att man förordade sluten rättspsykiatrisk vård med tvångsmedicinering av henne, då hon kränkt en HD reporters heder och ära under sin sjukdom. Hon var enligt alla bekantas bedömning absolut mentalt frisk och höll uppsakattade föredrag samt undervisade som vanligt i sin lärartjänst fram till att hon inhämtades med polis för vård i december, på rättspsyk här i Helsingborg. Men man upptäckte att hon kunde upprätthålla kontakten med omvärlden där, varför denna hedervärda person, som dömts i en skenrättegång förflyttades till högsäkerhets avdelningen på rättspsyk i Växjö, och därmed berövades all kontakt med yttervärlden. Nu är Carina underordnad samma chefsläkere där , som uppdaterade min falska diagnos och levererade ett batteri av lögner om mig under tjänstgöring här i Helsingborg. Inga livstecken har kommit från henne sedan omkring 5:e januari. Jag vill ställa en fråga . Är ni Helsingborgsre från alla partier som så troget slickar makten i ändan, och glatt offrar era dugligaste kamrater, för lite grynvälling i era tiggarskålar från vår härskande svarthögeregim verkligen stolta över er själva, där ni medverkar i vår kommuns ständiga rättshaverier mot obekväma. Som jag nu suttit här skurkaktigt fördömd av vår lokala psykiatri, och totalt övergiven av alla, i långt över 10 år, kan jag medan jag slites ut till kropp och själ genom övergrepp under en långsam avrättning, inte längre hålla käft mot all denna falskhet och förräderi. Vad beträffar den läkare som stadfäste mitt öde år 2011 och som till och med via falska intyganden försökte få mig satt under förvaltare så är han en iransk flykting, ochtroligen ett geni efter en blixtkarriär från taxichaför till chefsläkare för psykiatrin i Helsingborg förbi samtliga kollegor, och som nu efterträtt professorn Sten Levander som chef för rättspsykiatrin i Växjö. Jag vet inte någon annan flykting som lyckats med en så otrolig framgång och jag har lärt känna många högt kvlificerade flyktingar genom åren, och de kommer aldrig ett steg uppåt i vårt svenska samhälle. Ja jag kommer ofelbart att dö som en följd av den vidriga behandlingen, men en sak står klar att vad som aldrig kan dö är domen över er alla fega kräk som svikit era ideal i hopp om drömkarriärer likt den här omnämnde taxichafförens. Jo jag förstår vikten av trofasthet till de styrande, även om ni därvid måste fungera som torterare åt gänget i vårt stadshus, vilka jag inte vill kalla psykopater av hänsyn till dem som lider av den sortens personlighetstörning. – benämningen Svarthöger är passande nog. Men hur kan man vilja medverka i nedmonteringen av sitt eget fosterland via total trolöshet och åsidosättande av alla lagar och vanlig hyfs, plikt och folkvett? Fy Bubblan , för att ta till ett kraftuttryck från an annan avresandefolket. Den kära Astrid Lindgren avskydde sådan som er lika intensivt som jag och Carina Sällberg har gjort.