Mänskliga rättigheter varför skall det vara så svårt?

Varför skall det vara så svårt för myndighetsverige att leva upp till dom mänskliga rättigheterna för funktionshindrade?

I dag utsätts dom funktionshindrade för psykisk tortyr av myndighetsverige trots att det är förbjudet enligt konventionen om mänskliga rättigheter och ingen lyfter ens på ögonbrynet när dessa mycket allvarliga brott begås mot dom funktionshindrade

I dag levermånga under en mycket stor psykisk press enbart för attt myndighetsverige inte vill leva upp till konventionen

Man vet inte ens från dag till dag om man verkligen skall få den absoluta nödvändiga hjälpen för att kunna fungera i vardagen med allt vad det innebär i form av en massa praktiskagöremål som dom flesta tar för naturliga utan att en tänka på att man gör det

Vi som har behov av hjälp blir ständigt ifrågasatta om det verkligen är nödvändigtmed hjälp för att kunna komma till toaletten eller att få hjälp att inhandla och tillaga den mat vi behöver samt alla andra saker man bar gör utan att ens fundera övernär det sker

Myndighetsverige som skall vara den garant för vårt välbefinnande har i stället blivit den motpart som gör allt man kan för att göra livet som funktionshindrad så svårt som möjligt man beviljar inte några hjälpinsatser utan man måste som funktionshindrad hela tiden vända sig till domstolsväsendet för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda men även där blir man hela tiden i frågasattt och alla

I dagsläget finns det ingen myndighet som inte tar minst 3 månader på sig för att behandla en ansökan om hjälpinsatser och domstolsväsendet har årliga väntetider   och under dessa handläggningstider lever den enskilde under mycket stark psykisk påfrestan eftersom man inte ens vet hur livet kommer att gestalta sig i framtiden