Upplands-Bro kommun bryter mot diskrimineringslagen när det gäller

Upplands-Bro kommun bryter mot diskrimineringslagen när det gäller tillgänglighet Cafe Fjärilen i Broo har fått nya bord men man har totalt glömt bort tillgängligheten när man köpte in nya borden dom fungerar inte för oss som har permobiler med vårdarstyrning som är lite högre än manuella rullstolar Domnya borden gör det helt omöjligt att kunna komma intill och under bordsskivan så man kan inte sitta vid borden om man nu vill fika eller äta på Cafe Fjärilen Kommunens agerande i detta ärende står helt i strid mot konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD) och artikel 9 om tillgänglighet I denna artikel slås det fast attt all verksamhet skall vara tillgänglig även för personer med funktiionsnedsättningar

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

PRO riks har en egen sida på FB men den är låst så att medlemmar inte kan skriva egna inlägg om viktiga frågor som berör skribenten och alla andra medlemmar

Man stoppar på detta sättet alla möjligheter till en levande debattt i viktiga samhällsfrågor vilket är mycket beklagansvärt att man inte vill ha en fungerande och levande debatt inom visssa områden

Det jag mest tänker på är konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatttta (CRPD) som är mycket viktig för oss med en eller flera funktionsnedsättningar

Man hör aldrig att PRO talar om dessa viktiga frågor och då särsskillt Artikel 19 om personlig assistans som är en mänsklig rättighet oavsett ålder

Samt Artikel4 där sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsattas möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskapÄven Artikel 9 om tillgänglighet saknas det en levande debatt om

Så frågan är varför denna räddsla för en levade debatt på FB sidan

Sveriges regering och komuner vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sveriges regering och komuner  vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sverige har fått mycket kraftig kritik av både europakomissionen för mänskliga rättigheter samt FNs övervakningskomission för våra mänskliga rättighete

Sverige har även blivit fälld flera gånger för sina brott mot våra mänskliga rättigheter så sverige lever inte upp till sina åtaganden  men tar hellre böter  för sina brott mot våra mänskliga rättigheter

I och med att sverige undertecknade och ratificerade komventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta CRPD) så påstod man att samtliga av sveriges lagar överänstämmer med konventionens samtliga artiklar

Att våra nationella lagaröveränstämmer kanske stämmer överäns med vad som står i konventionstexten men i praktisk tillämpning så stämmer dom inte alls överäns

Att det är så beror helt på att våra tjänstemän   i både kommuner och stat gör helt egna tolkningar av våra nationella lagar än vad som faktiskt står skrivit i lagtexten som riksdagen har antagit och på grund av detta så stämmer våra lagar inte längre överäns med vad som står i konventionstexten  vilket får den betydelsen att sverige begår klara brott motvåra mänskliga rättiheter enlig CRPD

När sverige undertecknade och ratificerade konventionen om våra mänskliga rättigheter så förband man sig samtidigt att omedlbart förändra samtliga lagar,föreskrifter samtgamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta frå det fulla deltagande i hela samhället Artikel4

Man förband sig även för att sveriges samtliga funktionsnedsatta med hjälpbehov oavsett ålder har rätt till personlig assistans i enlighet med den helt unika artikel 19 i konventionen

Vi kan alltså konstatera attt vi verkligen har rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som det står i våra lagar Grundlagen,Lagen ´om särskilt stöd och service åt vissa funktionsnedsatta samt socialtjänstlagen

Att vi har en negativ utveckling inom funktionshinderpolitiken beror helt på att vi har mycket svaga politiker i båder regeringen och kommunerna som verkar vara livrädda för sina tjänstemän och deras agerande inom funktionshinderpolitiken eftersom dom inte sätter ner foten och mycket klart och tydlig säger ifrån att det faktiskt är den  skrivna lagtexten och dess intentioner som skall efterlevas fullt ut

Vi kräver nu attt våra folkvalda  ser till att  våra mänskliga rättigheter   verkligen förverkligas fullt ut med  omedelbar verkan som man faktiskt har lovat oss redan 2008 i och med attt man ratificerade konventionen CRPD

  

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

Intressant dag. Dagbok igen nudå. Hade 8 timmar idag. Som beslutet säger. Koncentrerade mig på att ta tid. Lyckades inte hela dagen. Dagen började 8.15. kissnödig som attans. Tyvärr ringde telefonen till arbetare. Samtalet tog 45 min. Jag skrek. Katten skrek. Kisse fick mat och jag fick hjälp till toa. Beskrev mitt fruktansvärda astmaanfall för gårdagen. Påpekade att städning måste göras. ( Var ca 14 dagar sedan någon satt igång dammsugaren) Arbetaren börjar damma hyllan. Hundarna behövde gå ut så klart. Fick avbryta dammning och försökte fokusera på hundar. Hundar fick 1 timmes promenad tillsammans. Ringer igen. Privata stora problem. Jag försöker bryta. Arbetaren blir arg på mig. Klockan är 13.00. jag har fortfarande pyjamas och inte fått någon frukost. Blir matad och påklädd. Ringer igen. Arbetaren försöker damma klart samtidigt som hen reder ut sina problem. Plötsligt blir klockan 16.00. Min hjälp är ute. Hundar behöver mat och gå ut igen. Katter behöver mat. Jag behöver också mat kanske? Jag har fixat djuren på egen hand. Jag själv får dricka vatten till middag. Väldigt få vågar berätta sanningen. Det här är en vanlig dag med icke utbildad personal. Man överlever men det är inte en önskvärd dag. Tror inte att jag är ensam om denna vardag.

 

Så här fungerar en dag i verkligheten  för väldigt många men ingen ansvarig bryr sig om det utan man säger bara jämt att vi följer lagen  men det finns ingen lag som tillåter en sådan här behandling av en medmänniska

Som hemtjänstberoende så skräms man till tystnad vilket är en farlig utveckling

 

 

Grym och omänsklig behandling samt tortyr är förbjudet enligt lag

Grym och omänsklig  behandling samt tortyr är förbjudet enligt  lag

Enligt sveriges grundlag samt europakonventionen  och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta(CRPD) råder det totalförbud mot grym och omänsklig behandling samt tortyr av alla människor  men det finns tydligen ett  område där det är fullt tillåtet att använda sig av detta förfaringsätt

Området där det är tillåtet  handlar om oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar oss får man enligt både regering,riksdag,förvaltningsrätterna samt sveriges kommuner använda sig av detta

Man visar det med alltydlighhet genom att man hela  tiden gör allt man kan för att vi aldrig skall få leva ett fullt fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar

Att man har förbundit sig att ge oss den personliga assistansen som vi har behov av för att just kunna leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar är inget som man tar någon som helst hänsyn till

Man vill helt enkelt att vi själva väljer att avsluta våra liv så att  dom slipper ta något som helst ansvaför  oss enlig deras stiftade lagar och  undertecknade åtaganden i enlighet med  våra mänskliga rättigheter

Omdetta inte är både grymt och omänskligt  samt psykisk tortyr  så vad  skall vi då kalla den behandling som vi dagligen  utsätts för av våra makthavare som handlar som både domare och bödel över våra liv