Sveriges regering och komuner vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sveriges regering och komuner  vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sverige har fått mycket kraftig kritik av både europakomissionen för mänskliga rättigheter samt FNs övervakningskomission för våra mänskliga rättighete

Sverige har även blivit fälld flera gånger för sina brott mot våra mänskliga rättigheter så sverige lever inte upp till sina åtaganden  men tar hellre böter  för sina brott mot våra mänskliga rättigheter

I och med att sverige undertecknade och ratificerade komventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta CRPD) så påstod man att samtliga av sveriges lagar överänstämmer med konventionens samtliga artiklar

Att våra nationella lagaröveränstämmer kanske stämmer överäns med vad som står i konventionstexten men i praktisk tillämpning så stämmer dom inte alls överäns

Att det är så beror helt på att våra tjänstemän   i både kommuner och stat gör helt egna tolkningar av våra nationella lagar än vad som faktiskt står skrivit i lagtexten som riksdagen har antagit och på grund av detta så stämmer våra lagar inte längre överäns med vad som står i konventionstexten  vilket får den betydelsen att sverige begår klara brott motvåra mänskliga rättiheter enlig CRPD

När sverige undertecknade och ratificerade konventionen om våra mänskliga rättigheter så förband man sig samtidigt att omedlbart förändra samtliga lagar,föreskrifter samtgamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta frå det fulla deltagande i hela samhället Artikel4

Man förband sig även för att sveriges samtliga funktionsnedsatta med hjälpbehov oavsett ålder har rätt till personlig assistans i enlighet med den helt unika artikel 19 i konventionen

Vi kan alltså konstatera attt vi verkligen har rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som det står i våra lagar Grundlagen,Lagen ´om särskilt stöd och service åt vissa funktionsnedsatta samt socialtjänstlagen

Att vi har en negativ utveckling inom funktionshinderpolitiken beror helt på att vi har mycket svaga politiker i båder regeringen och kommunerna som verkar vara livrädda för sina tjänstemän och deras agerande inom funktionshinderpolitiken eftersom dom inte sätter ner foten och mycket klart och tydlig säger ifrån att det faktiskt är den  skrivna lagtexten och dess intentioner som skall efterlevas fullt ut

Vi kräver nu attt våra folkvalda  ser till att  våra mänskliga rättigheter   verkligen förverkligas fullt ut med  omedelbar verkan som man faktiskt har lovat oss redan 2008 i och med attt man ratificerade konventionen CRPD

  

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

Intressant dag. Dagbok igen nudå. Hade 8 timmar idag. Som beslutet säger. Koncentrerade mig på att ta tid. Lyckades inte hela dagen. Dagen började 8.15. kissnödig som attans. Tyvärr ringde telefonen till arbetare. Samtalet tog 45 min. Jag skrek. Katten skrek. Kisse fick mat och jag fick hjälp till toa. Beskrev mitt fruktansvärda astmaanfall för gårdagen. Påpekade att städning måste göras. ( Var ca 14 dagar sedan någon satt igång dammsugaren) Arbetaren börjar damma hyllan. Hundarna behövde gå ut så klart. Fick avbryta dammning och försökte fokusera på hundar. Hundar fick 1 timmes promenad tillsammans. Ringer igen. Privata stora problem. Jag försöker bryta. Arbetaren blir arg på mig. Klockan är 13.00. jag har fortfarande pyjamas och inte fått någon frukost. Blir matad och påklädd. Ringer igen. Arbetaren försöker damma klart samtidigt som hen reder ut sina problem. Plötsligt blir klockan 16.00. Min hjälp är ute. Hundar behöver mat och gå ut igen. Katter behöver mat. Jag behöver också mat kanske? Jag har fixat djuren på egen hand. Jag själv får dricka vatten till middag. Väldigt få vågar berätta sanningen. Det här är en vanlig dag med icke utbildad personal. Man överlever men det är inte en önskvärd dag. Tror inte att jag är ensam om denna vardag.

 

Så här fungerar en dag i verkligheten  för väldigt många men ingen ansvarig bryr sig om det utan man säger bara jämt att vi följer lagen  men det finns ingen lag som tillåter en sådan här behandling av en medmänniska

Som hemtjänstberoende så skräms man till tystnad vilket är en farlig utveckling

 

 

Grym och omänsklig behandling samt tortyr är förbjudet enligt lag

Grym och omänsklig  behandling samt tortyr är förbjudet enligt  lag

Enligt sveriges grundlag samt europakonventionen  och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta(CRPD) råder det totalförbud mot grym och omänsklig behandling samt tortyr av alla människor  men det finns tydligen ett  område där det är fullt tillåtet att använda sig av detta förfaringsätt

Området där det är tillåtet  handlar om oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar oss får man enligt både regering,riksdag,förvaltningsrätterna samt sveriges kommuner använda sig av detta

Man visar det med alltydlighhet genom att man hela  tiden gör allt man kan för att vi aldrig skall få leva ett fullt fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar

Att man har förbundit sig att ge oss den personliga assistansen som vi har behov av för att just kunna leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar är inget som man tar någon som helst hänsyn till

Man vill helt enkelt att vi själva väljer att avsluta våra liv så att  dom slipper ta något som helst ansvaför  oss enlig deras stiftade lagar och  undertecknade åtaganden i enlighet med  våra mänskliga rättigheter

Omdetta inte är både grymt och omänskligt  samt psykisk tortyr  så vad  skall vi då kalla den behandling som vi dagligen  utsätts för av våra makthavare som handlar som både domare och bödel över våra liv

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Man kan som funktIONSNEDSATTmed behocvav praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i vardagen verkligen ställa sig den frågan.

Det är bara att se hur vi blir behandlade av våra makthavare som hela tiden ifrågasätter våran rätt till den praktiska hjälp som vi behöver för att kunna fungera i vardagen .

Man anser från våra makthavare och andra myndighetspersoner att vi kostar samhället för mycket för att vi har behov av andra personer med en del praktiska göremål för att vi ska kunna fungera i samhället utifrån våra egna förutsättningar.

Man påstår att vi överutnyttjar samhällets resurser för att vi ska kunna få leva ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar.

Men detär ingen som verkligen är beroende av andra personer för att kunna fungera i vardagen som begär mera hjälp än man verkligen har behov av för det är som så att människan vill klara sig själv så mycket det bara går.

Det är bara att se på våra barn när dom växer upp bland det första dom säger kan själv och det är likadant med oss som har FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss broende av andra människor för att kunna fungera vi vill klara oss själva så mycket vi bara kan.

Nen ändå blir vi hela tiden ifrågasatta om vi verkligen har behov av den hjälp som vi behöver för att kunna få leva ett fullgott liv .

Man tar tid på oss för varje behov somvi påstår att vi har och ifrågasätterden tid vi själva uppger att det tar att utföra vissa saker i den personliga hygienen och man drar gärna ner på det antal timmar som vi behöver hjälp och det får den följden att vi inte ens kan få hålla oss rena och fräscha.

Vilken annan samhällsmedborgare blir så illa behandlad av våra makthavare och andra myndighetspersoner som vined FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss helt beroende av andra människor för att vi ska kunna få leva ett fullgott liv utifrån våra egna förutsättningar?

Har samhället verkligen inte tid och råd att låta oss få leva ett fullvärdigt och jämligt liv som andra samhällsmedborgare har?

Betänk att det kan var ni själva som får dessa behov nästa sekund vill ni då inte få leva ett fullvärdigt liv utifrån era egna förutsättningar?

Om ni själva skulle råka ut för en sjukdom eller olycka som skulle göra er funtionshindrad som får den konsekvensen att ni blir helt beroende av andra människor

för att kunna få leva ett fullvärdigt liv skulle ni då acceptera en massa begränsningar i er rörelsefrihet bara för att andra så tycker ?

Svaret skulle med all sannolikhetbli ett kraftigtnej från er sida så varför ska vi då behöva acceptera era bgränsningar som ni GENOMFÖR FÖR OSS

Vilket samhälle för funktionshidrade vill vi har i framtiden igentligen

Vilket samhälle för funktionshidrade vill vi har i framtiden igentligen

Ska vi ha ett samhäle där vi ggemensamt genom våra skatter finnansierar den handikappomsorg vi vill ha eller hur ska man annars kunna lösa det så att alla funktionshindrade kan få leva ett värdigt liv utifrån var och ens egna förutsättningar

Vi har en FN konvention som säger att vi har rätt att få det stöd och hjälp som vi harbehov av men vem ska avgöra vilka behov vi verkligen har alla var och en för vi är defakto helt olika individer allihop och vi har alla olika behov var och en så man kan ite säg att så här ska det se ut för hela gruppen för det kommer inte att fungera i verkligheten

Om vi ska ha en funktionshiderpolitik i samhället där alla får leva ett värdigt liv och verkligen får den hjälp och stöd som man är i behov av så måste man från samhällets sida också se till att det finns ekonomiska resurser till en sådan politik där vi gemensamt är med och betalar genom att ha en skattefinansierad handikapponsorg och då kan man inte hålla på med en massa skattesänkningar och ha en massa konstiga avdrag såsom man har i Rot och Rut man har heltt enkelt inte råd med dessa skattesänkningar och konstlade avdrag för en lite klick i samhället

Det är nu verkligen hög tid att vi bestämmer oss för vilken väg vi ska gå i framtiden för att dom med funktionshinder också ska få leva ett värdigt liv utifrån var och en egna förutsättningar

Men för att vi ska kunna få detta samhälle där vi med gemensamma krafter ser till att funktionshindrade också i framtiden ska kunna få leva i samhället som alla andra så måste vi också engagera ossalla för ett gemensamt mål och inte bara stå och knyta näven i byxfickan och vänta på att andra ska se till att även funktionshindrade får rätten till ett värdigt liv nej vi måste nu verkligen samla ihop oss för vårt gemensamma mål nämligen ett samhälle där även funktionshindrade har en själ ska vara vskriven plats i samhället och inte bli satta på undantag som dagens makthavare helst vill att vi ska