Regeringen måsteomedelbart ändra sin politik

  Regeringen måsteomedelbart ändra sin politik 1. Stoppa de av HFD och försäkringskassan hårdare bedömningarna när det gäller rätten till Assistent till dess LSS Utredningen är klar och färdigbehandlad 2, Höj takhyran i Bostadstillägget till 7500 kr/månaden . och...

Sveriges regering och riksdag

  Till regeringen ! Regeringens Funktionshinderpolitik är ju funkofob Nu larmar FK om att Assistenten är hotad . Trots att Sveriges ekonomi är god så låter ni det ske och tillsammans med förslaget om försämningar i vårdbbidraget och handikappersättningen och att ni...

Likhet inför lagen

Kommittén för rättigheter för personer med funktions­nedsättning Om instutionsboende enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) Segregering av personer med funktions­nedsättning på institutioner fortsätter att vara ett...

LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter

LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter   Lagen om stöd och service åt VISSA funktionsnedsatta(LSS) står helt i strid gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD) CRPD står helt över vår nationella lagstiftning vilket...

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla   Så här skriver myndigheten för delaktighet   FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med...

Efter behag

  Efter behag Djur i bur behandlar man efter eget gottfinnande men förhoppningsvis på ett för djuren respektabelt sätt man ger dom mat och vatten samt håller rent och snyggt i buren och gör man inte det så kan man dömmas i domstol och bli fråntagen sina djur Men när...