Jurister förstör våra liv

Jurister förstör våra liv Om man som lekman läser våra lagtexter så skulle vi funktionssnedsatta med olika hjälpbehov verkligen få leva ett självbestämt liv precis som den övriga befolkningen har ätt till Våra lagar såsom Sveriges grundlag, lagen omstöd och service åt...

Individuella behoven skall tillgodoses säger lagen

Individuella behoven  skall  tillgodoses säger lagen Våra lagar som styr våra liv som funktionsnedsatta med olika hjälpbehov säger samtliga att alla beslut skall utgå från den enskildes specifika behov så att denne kan  leva som andra utan en funktionsnedsättning i...

Inlägg med bakgrundsfärger

Inlägg med bakgrundsfärger Det blir allt vanliggare på näte med bakgrundsfärger på inläggen  men har ni inte tänkt på att alla dessa bakgrundsfärger gör att ni får mindre antal personer som läser era inlägg Bakgrundsfärg på inläggen gör attt många synsvaga inte kan...

Sveriges kommuner underlättar för brottsligheten

Sveriges kommuner underlättar för brottsligheten Sveriges kommuner och då framförallt landets socialförvaltningar för nämligen en mycket konstig politik som helt går ut på att genomströmningen hos hjälpptagarna skall vara så stor som möjlig så att parterna inte lär...

Om behov inte kan tillgodoses på annat sätt

  Om behov inte kan tillgodoses på annat sätt   Lagen säger att man har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen man kan ha behov av på grund av sin funktionsnedsätttning om den inte kan lösas på annat sätt än genom socialförvaltningens område så har man rätt till...

Arbetslösheten ökar snabbt

Arbetslösheten ökar snabbt Nu när försäkringskassan kommer med nya tolkningar av Lss och säger att omkring 6 000 kommer att bli av med sin personliga assistans så kommer då samtidigt minst 18 000 tusen personliga assistenter lågt räknat bli arbetslösa och kommer...

Pesonliga assistansen är stendöd

Efter försäkringskassan nya tolkningar så  är den personliga assistansen i dess nuvarande form helt stendöd eftersom ingen kan jobbba med den då man bara får betalt för vissa minuter av arbetsdagen   Att personlig assistans är en mänsklig rättighet är inget som...

Vår rätt till självbestämande ett hot

Vår rätt till självbestämande ett hot   Funktionsnedsattas självklara rätt till et fullt fungerande liv i full samhälsgemenskap med eget självbestämmande  utgör ett mycket stort hot mot vårav byråkrater och vissa politiker som anser  att det bara är dom som skall...